Føler du deg som «ny» i skogen – meld deg på Viken Skogeierskole 23. april NY DATO!

Viken Skog har uteksaminert hundrevis av skogeiere på våre skogeierskoler. Hovedfokus på skolene er skogøkonomi, skogkultur og skogbruksplanen – som er nøkkelen til suksess. I tillegg får du innsikt i hvordan du som skogeier er en del av en bærekraftig og fremtidsrettet næring.


Deltakeravgift inkluderer alt av materiell, mat og drikke gjennom hele arrangementet.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse ved færre enn 40 påmeldte pr. kurs.

Lørdag 23. april 2022 arrangerer vi Viken Skogeierskole i Østfold

Fersk skogeier? Bli med på Skogeierskolen! Midt i blinken for deg som skal overta skog eller nylig har overtatt skogeiendom. Skogeierskolen gir deg grunnleggende kunnskap i skogbruk, skogskjøtsel, ny teknologi, skogøkonomi og inntektsmuligheter. Skogeierskolen er et entusiastisk opplegg hvor man kan komme helt blank og full av spørsmål. Dette er ett lavterskel tilbud.

DELTAR PÅ SKOLENE: Leder for marked og kommunikasjon, Helene N. Ruud (til høyre) og markedsassistent Tone-Lill A. Wiik deltar også på alle skogeierskolene og gleder seg til å ta i mot nye elever på Bamsrudlåven. 

Timeplan:

Ønsker du å melde interesse om et kurs som kommer eller har du spørsmål vedr. arrangementet og andre praktiske forhold, ta kontakt med markedsassistent Tone-Lill Amundsen

* Andelseierpris gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. Kurset kan dekkes av skogfond. Kursbevis utdeles i etterkant. Deltakeravgift inkluderer alt av materiell, mat og drikke gjennom hele arrangementet.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse ved færre enn 40 påmeldte pr. kurs.

Meld deg på her!

Kontaktpersoner