Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Fokuser på ungskogpleie

Ta sats og ufør ungskogpleie i rett tid, - det kan man få mye igjen for senere. Hvis konkurransen i ungskogfeltet er stor vil en ungskogpleie kunne øke hogstinntekten med hele 50%!


 

Hensikten med ungskogpleie er å bedre vekstforholdene til fremtidstrærne i ungskogen, og tiltaket er like aktuelt i både furu og gran.  

Se Viken Tips her om ungskogpleie: https://youtu.be/NQgqVWfqIfE

De beste trærne fristilles og settes igjen jevnt fordelt utover flata. Dette fører til redusert konkurranse slik at fremtidstrærne får mer lys, vann, næring og ikke minst plass å vokse på. På denne måten fokuseres markas produksjonsevne på færre og sterkere trær. Lauvrydding er spesielt lønnsomt, da lauvtrær fort kan undertrykke bartrærne fullstendig. Hvis konkurransen i ungskogfeltet er stor vil en ungskogpleie kunne øke hogstinntekten med hele 50%. Dette kommer som et resultat av at vi får en høyere sagtømmerandel og en kortere omløpstid.

For å få maksimal nytte av tiltaket burde ungskogpleie utføres når skogen er mellom 1 og 4 meter høy, før veksten til fremtidstrærne blir redusert.

Hvorfor ungskogpleie:

 • Redusert tilvekst på undertrykt gran tas aldri igjen
 • Høyest mulig høyde- og diametertilvekst gir kortest mulig omløpstid
 • Bedre kvalitet på fremtidsskogen, og økt sagtømmerandel p.g.a. seleksjon og mindre skader
 • Reduserer faren for snøbrekk og stormskader
 • Lavere hogstkostnader

= Ungskogpleie er lønnsomt

Ungskogpleien skal:

 • Fristille fremtidsstammer av god kvalitet
 • Rydde mellom fremtidsstammer
 • Regulere antall fremtidsstammer
 • Styre treslagsblandingen
 • Ta vare på mangfoldet
 • Øke verdiproduksjonen

Riktig tidspunkt

 • Ikke vent for lenge!

=Redusert verdi

=Lengre omløpstid

=Høyere kostnad på ryddingen

 • Skal bestandet tynnes?
 • Prioriter de mest verdifulle bestandene