Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Fluberg bru skal endelig oppgraderes

Fluberg bru skal nå forsterkes til å kunne tåle kjøretøy opp til 60 tonn. Det er satt av 40 millioner kroner til dette arbeidet, som blant annet vil komme skognæringen til gode.


Fluberg bru, Søndre Land

OPPGRADERES: Fluberg bru i Søndre Land er en tofelts hengebru i stål, ferdigstilt i 1966. Ifølge Wikipedia er bruas lengde på 180 meter, mens Veier24.no skriver at den er 201 meter lang. Foto: Wolfmann (beskåret foto fra Wikipedia, med lisens)

Av Bjørn H. Pettersen

Fluberg bru i Søndre Land kommune er den eneste brua over den sju mil lange Randsfjorden. Brua ble åpnet i 1966, og har blitt flittig brukt siden da.

Gjennomsnittlig trafikkmengde per dag er nå på 800 kjøretøyer, med 10 prosent lange kjøretøyer, ifølge Statens vegvesen.

– En svært gledelig nyhet

Brua tåler i dag bare kjøretøy opp til 50 tonn, og mange tømmerbilsjåfører må dermed ty til omkjøringer. Den korteste omkjøringen er via Dokka, som én vei utgjør en ekstra strekning på cirka 30 kilometer og om lag en halv time med ekstra kjøring.

– Fluberg bru har lenge vært en flaskehals i denne regionen. At brua nå skal oppgraderes, ser vi på som svært gledelig. Dette er noe både skognæringen og Søndre Land kommune har jobbet lenge for. Takket være øremerkede midler til utbedring av bruer på fylkesveiene har politikerne på fylkestinget i Innlandet nå endelig kunne sette av penger til det nødvendige arbeidet med å forsterke brua. Disse midlene er viktig for skogbruket, sier Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.

Bruker totalt 45 millioner

Det var i forbindelse med den årlige justeringen av fylkeskommunens budsjett at det ble bestemt å sette av 25 millioner kroner til å forsterke og utbedre Fluberg bru. Fra før har staten bevilget cirka 20 millioner kroner til å forsterke bæreevnen på brua, slik at den kan tåle tyngre transporter.

Stortinget etablerte i 2019 en tilskuddsordning som går ut på å fjerne flaskehalser på fylkesveger som brukes mye til tømmertransport. Det er Statens vegvesen som administrerer ordningen.

Fluberg bru er en av fire bruer i Innlandet der bæreevnen skal oppgraderes, blant annet etter spesifikke ønsker fra skognæringen. Fylkeskommunen ba næringen om å bidra til prosjektet, men fikk nei ettersom representantene for skognæringen mener oppgradering av bruer er et offentlig anliggende som gagner alle brukergrupper.

Under debatten i fylkestinget vedgikk fylkespolitiker Mona Cicilie Stormoen (Ap) at brua er en flaskehals for tømmertransporten i området.

– Vi synes nok at næringslivet burde ha bidratt i finansieringa. Men tømmernæringa er viktig for Innlandet fylkeskommune, og vi strekker oss langt i å imøtekomme deres behov, sa Stormoen.

Starter nå til sommeren

Ifølge Søndre Land kommune skal arbeidet settes i gang nå i sommer, og det kan trolig være ferdig allerede til høsten. Kommunen opplyser at brua vil være åpen for utrykningskjøretøyer, myke trafikanter og renovasjonskjøretøyer. I deler av byggetiden vil en av kjørebanene også være åpen for vanlig ferdsel.

– Brua er svært viktig både for fastboende og næringsdrivende. Det at brua blir stengt i en periode er selvsagt en ulempe. Ikke alle konsekvenser vil være mulig å avbøte fullt ut, men vi har tiltro til at det vil vise seg mulig å finne praktiske løsninger, sier ordfører Anne Hagenborg i Søndre Land kommune.

Det er for øvrig satt av 40 millioner kroner til å forsterke brua, blant annet ved å montere stålbjelker under den. I tillegg skal brua overflatebehandles for cirka 5 millioner kroner.