Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ny rapport fra Innovasjon Norge: -Flere verdiskapingsmuligheter enn skogressurser!

Innovasjon Norge valgte Tømmer & Marked 2020 til å lansere sin ferske rapport: "Verdiskapingspotensial i nye anvendelser av massevirke og sidestrømmer". Rolf Røtnes, daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse som har ledet arbeidet med rapporten, startet med konklusjonen: -Vi har sannsynligvis ikke nok skog til at alle kommende skogprosjekter vil kunne bli realisert.


Rolf Røtnes er daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse. (Foto: Gina Aakre, Magasinet Skog)

På oppdrag for Innovasjon Norge har Samfunnsøkonomisk analyse tatt for seg seks framtidige verdistrømmer som vil basere seg på skogens råstoffer. Spørsmålet salen lurte på var om vi kan forvente oss økt etterspørsel etter biobaserte produkter fra massevirke, sagflis og hogstavfall? Er det biodrivstoff, dyrefor eller tekstilindustrien som vinner kampen om råvaren? Hovedkonklusjonen i rapporten pekte på at det kommer til å bli skapt nye produkter som gir lønnsomhet og ny industri i Norge, basert på skogressursene. 

De seks verdistrømmene

  • Fôr
  • Bioråolje og biodrivstoff
  • Bioenergi og reduksjonsmidler
  • Biokjemiske produkter
  • Papp, papir og emballasje
  • Trebaserte plater

Økt verdi av skogen: -Prisen på norsk skog vil gå opp

Avvirkningen vil gå opp, og råstoffene til skogeieren vil bidra til økt verdiskaping i hele næringskjeden. Samlet råstoffbehov i de prosjekteten som nå er under utvikling i de produktgruppene som ble undersøkt utgjør mellom 5,7 og 11 millioner m3. Røtnes mente dette overstiger potensialet for økt avvirkning, og at det dermed ikke vil bli råstoff nok til alle. Spørsmålet han da stillte var "Hvem skal ut?, og avsluttet med påstanden at det blir "sistemann til mølla". 

Se innlegget i sin helhet 

ROLF RØTNES PRESENASJON I PDF

RAPPORTEN I SIN HELHET FINNER DU PÅ INNOVASJON NORGE SIN SIDE