Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Flere nye skogområder vernet frivillig

Nå er ytterlige 42 områder blitt til naturreservater gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 26 av områdene er helt nye naturreservater, mens 16 er utvidelser av eksisterende naturreservater. Viken Skogs rådgivere har bistått i 13 av verneprosessene.


Rødstrupe

MER TIL FRIVILLIG VERN: Nye verneprosesser gjør at 6.440 kvadratkilometer av Norges skogområder nå er vernet. Det utgjør nesten 5,3 prosent av Fastlands-Norge. Illustrasjonsfoto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Tirsdag 20. juni vernet regjeringen til sammen 71,8 kvadratkilometer med skog, noe som tilsvarer 71.800 dekar.

Ifølge Klima- og miljødepartementet er nå nesten 5,3 prosent av skogen i Norge vernet. Det betyr at nesten 6.500 kvadratkilometer – 6,5 millioner dekar − med skog er underlagt vern.

Bra ordning i Vassfaret

Rådgiverne Svein Ekanger og Per Fladby i Viken Skog har hatt ansvar for å gjennomføre 13 av verneprosessene som ble utvalgt i denne omgangen. Blant disse er Ånes naturreservat i Søndre Land, Åsli naturreservat i Nordre Land, Høkleberget naturreservat i Gran, utvidelse av naturreservatene Prestegarden og Kringler i Nannestad og utvidelse av Vassfaret naturreservat i Flå, Nesbyen og Sør-Aurdal.

− Noen av disse prosessene går relativt raskt, mens andre kan ta mange år. Utvidelse og endringer for Vassfaret naturreservat startet opp så langt tilbake som i 2009. Her var det flere ting som gjorde prosessen komplisert, blant annet gamle boplasser og kulturminner inne i naturreservatet, og dessuten at mange av eiendommene er sameier, forteller Svein Ekanger.

En av de gamle boplassene er nå tatt ut av naturreservatet, og flyttet over til landskapsvernområdet.

− Det gjør at skogeieren endelig kan ta bedre vare eiendommen, holde gården i hevd og skjøtte skogen slik han lenge har hatt et ønske om. Selv om det har tatt lang tid, tror jeg det var nødvendig for at det ble en så god ordning som mulig. Jeg har inntrykk av at alle er fornøyde med slik det ble i Vassfaret, sier Ekanger.

JOBBER MYE MED FRIVILLIG VERN: Svein Ekanger er seniorrådgiver og koordinator i Viken Skog.

Svartgubbe i Søndre Land

Lavlandsskog, høyproduktiv skog og sørvendt rasmark med innslag av edelløv er noe av det Viken Skog har bistått med i forbindelse med den siste verneprosessen.

− De vernede områdene varierer fra smått til stort, fra høyt til lavt og fra rikt til fattig jordsmonn. Det er en bra fordeling med ulike skogs- og naturtyper. Det mest spesielle er kanskje Ånes naturreservat i Søndre-Land. Dette er et kjerneområde for en spesiell sopp som heter svartgubbe. Der har også verneprosessen tatt litt tid, blant annet fordi det blåste ned veldig mye tømmer der 19. november 2021. Svartgubbe tåler ikke mye virke på bakken. Derfor ble alle de vindfelte trærne fjernet, inkludert topper, greiner og kvister, i forbindelse med vindfallhogsten vi gjennomførte i området, forteller Svein Ekanger.

Nesten 150 prosesser på gang

Ekanger forteller videre at de fire i Viken Skog som jobber med frivillig vern, Per Fladby (innleid på deltid), Elling Tryterud, Anders Wåla og Ekanger selv, er godt i gang med frivillig skogvern i rundt 90 skogområder. I tillegg har de dialog med om lag 50 skogeiere som vurderer å tilby skog til frivillig vern.

− De fleste verneprosessene blir det noe av, men ikke alle. Det er synd når skogeierne har bestemt seg for å gi avkall på skogen sin, men så blir det ikke prioritert av myndighetene. Det har vært satt av for lite penger til frivillig vern, men heldigvis ble det avsatt 100 millioner ekstra i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det spørs imidlertid om det strekker til. Midler til ordningen med frivillig vern skal også dekke det Statskog ønsker å verne, og i tillegg har vi den pågående prosessen med Østmarka nasjonalpark. Det vil gå med mye penger fra frivillig vern-ordningen dersom det blir noe av nasjonalparken. For oss som jobber med frivillig vern, er det viktig med langsiktighet fra myndighetenes side, sånn at det blir forutsigbart, fastslår Svein Ekanger.

Per Skorge i Skogeierforbundet har for øvrig foreslått at hvis det blir noe av Østmarka nasjonalpark, bør finansieringen gå over en egen post på nasjonalbudsjettet slik at det ikke går ut over det frivillige skogvernet.

Her er de 42 områdene som ble vernet 20. juni 2023 − fra Agder i sør til Nordland i nord:

 1. Skagelidalen naturreservat i Farsund kommune, Agder
 2. Indre Linvannet naturreservat i Kristiansand og Vennesla kommuner, Agder
 3. Heptedalen naturreservat i Kristiansand kommune, Agder
 4. Hækjenkleiv naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Agder
 5. Ubergsfjell naturreservat i Vegårshei kommune, Agder
 6. Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat i Tvedestrand kommune, Agder
 7. Kvernhusmarka naturreservat i Risør kommune, Agder
 8. Buberget naturreservat i Tinn kommune, Vestfold og Telemark
 9. Urdalen naturreservat (utvidelse) i Tinn kommune, Vestfold og Telemark
 10. Tårånli naturreservat i Kviteseid kommune, Vestfold og Telemark
 11. Skitnebufjellet og Kopslandåsen naturreservat (utvidelse) i Notodden kommune, Vestfold og Telemark
 12. Hønsejuvet naturreservat i Seljord kommune, Vestfold og Telemark
 13. Ramfoss naturreservat (utvidelse) i Modum kommune, Viken
 14. Klippa naturreservat i Øvre Eiker kommune, Viken
 15. Rambergåsen naturreservat (utvidelse) i Moss kommune, Viken  
 16. Reierskogen naturreservat (utvidelse) i Moss kommune, Viken
 17. Rødsåsen naturreservat (utvidelse) i Moss kommune, Viken
 18. Ramndalen naturreservat (utvidelse) i Nittedal kommune, Viken
 19. Munkerudevja naturreservat i Nes kommune, Viken
 20. Prestegarden naturreservat (utvidelse) i Nannestad kommune, Viken
 21. Kringler naturreservat (utvidelse) i Nannestad kommune, Viken
 22. Vassfaret naturreservat (utvidele) i Flå og Nesbyen kommuner i Viken og Sør-Aurdal kommune i Innlandet
 23. Korpekløvet naturreservat i Sør-Aurdal kommune, Innlandet
 24. Breie naturreservat (utvidelse) i Etnedal kommune, Innlandet
 25. Turrtind naturreservat (utvidelse) i Nordre Land kommune, Innlandet
 26. Åsli naturreservat i Nordre Land kommune, Innlandet
 27. Ånes naturreservat i Søndre Land kommune, Innlandet
 28. Høkleberget naturreservat i Gran kommune, Innlandet
 29. Eriksrud naturreservat (utvidelse) i Gjøvik kommune, Innlandet
 30. Bjønndalen og Kompåsmyra naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 31. Liberget naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 32. Årneslia naturreservat i Ringebu kommune, Innlandet
 33. Kjøremslia naturreservat i Nord-Fron kommune, Innlandet
 34. Viertjenna naturreservat i Grue kommune, Innlandet
 35. Hostegga naturreservat (grenseendring og utvidelse) i Aure kommune, Møre og Romsdal
 36. Grisetstranda naturreservat i Rauma kommune, Møre og Romsdal
 37. Barlindneset naturreservat (utvidelse) i Ørsta kommune, Møre og Romsdal
 38. Osøyra naturreservat i Kinn kommune, Vestland
 39. Lykkja naturreservat i Årdal kommune, Vestland
 40. Hesten naturreservat (utvidelse) i Strand kommune, Rogaland
 41. Svenningvika naturreservat i Grane kommune, Nordland
 42. Torselva naturreservat i Lødingen kommune, Nordland