Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Får støtte til produksjon av biokarbon

Om noen år kan det bli produksjon av biokarbon på Bergene Holms anlegg på Haslestad i Vestfold. Nå har prosjektet fått i overkant av 47 millioner kroner i støtte fra Enova.


Bergene Holm, avdeling Haslestad

HASLESTAD: Her kan det om noen år bli biokarbonproduksjon. Haslestad ligger i Holmestrand kommune, langs fylkesvei 32 mellom E18 og Hvittingfoss. Foto: Bergene Holm AS

Bergene Holm, WAI Environmental Solutions og Tschudi Bio Company har sammen etablert selskapet CarbonWorks Holding og datterselskapet CarbonWorks Haslestad (CWH). Etter at de nå fikk støtte fra Enova, går de inn i detaljprosjekteringsfasen med produksjon av biokarbon, fornybar termisk energi og strøm. Dette skal driftes gjennom CWH, opplyser Bergene Holm i en pressemelding.

Bergene Holm understreker at prosjektet ikke er endelig fullfinansiert, men dersom alt går etter planen, skal WAI levere pyrolysefabrikken til biokarbonanlegget. I første omgang skal fabrikken årlig produsere 10.000 tonn med biokarbon, som vil erstatte bruk av fossilt, metallurgisk kull i smelteverksindustrien. Når fase 2 er på plass, øker årsproduksjonen til 20.000 tonn biokarbon.

CWH samlokaliseres med Bergene Holms sagbruk på Haslestad, og skal kjøpe biprodukter til biokarbonproduksjonen fra sagbruket. Restvarmen fra CWH vil gå til oppvarming av trelasttørkene på sagbruket, og dessuten til å produsere elektrisk kraft for sagbruket og kommersielt salg. CWH vil også bruke rivningsflis som råstoff for å bidra til den sirkulære syklusen for treverk.

Selskapet opplyser videre at de i perioden 2022–2024 investerer mer enn 200 millioner kroner i økt produksjonskapasitet ved fabrikken på Haslestad. Innen 2025 vil de årlig produsere nesten 200.000 kubikkmeter med trelast fra i overkant av 350.000 kubikkmeter med tømmer. Det tilsvarer 7.200 fullastede tømmervogntog.

«Bergene Holm har en klar vekststrategi som innebærer å foredle mer tømmer i Norge til beste for det
grønne skiftet og nasjonal verdiskaping», skriver Bergene Holm i pressemeldingen.

Selskapet har sju fabrikker på Sørlandet og Østlandet, og er Norges nest største trelastprodusent etter Moelven.