-Får ikke de beste hodene om man leter kun blant 50% av befolkningen.

Mangfold skaper resultater, og derfor må norske bedrifter jobbe bevisst med å øke mangfoldet og deriblant bedre kjønnsbalansen. Viken Skog ligger på en topp 50. plass i SHE Indeksen 2019 for hele Norge. Ingen andre selskap fra skognæringen er på listen. -Kjønnsbalanse er viktig fordi vi finner ikke alltid de beste hodene blant kun 50% av befolkningen, sier økonomisjef i Viken Skog Mette Toft Bjørgen.


SHE Indeksen setter søkelys på kjønnsbalanse i ledelse og måler hvordan selskaper jobber bevisst med dette. Målsettingen med indeksen er å bidra til positiv endring, og håpet er at måling av selskapers arbeid på dette området sammenlignet med andre bedrifter, kan gi motivasjon for å bedre kjønnsbalansen.

Kvinner og ledelse

I følge SSB er 7% av topplederne på øverste nivå i bedrifter i Norge kvinner. På andre ledernivå er 20% kvinner og på tredje nivå er 30% kvinner. 15% av daglige ledere i aksjeselskap er kvinner, mens bare 6% av toppledere på øverste nivå i børsnoterte selskaper er kvinner. (Kilde SSB og rapporten «Fra ord til handling- Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse» (NHO/Arbeidsforskningsinstituttet)

I 2018 lanserte likestillingsselskapet SHE Indeksen i samarbeid med rådgivnings- og revisjonsselskapet EY. Da indeksen ble lansert i fjor ble 26 selskaper med. I 2019 hadde mer enn tre ganger så mange, i alt 79 selskaper, returnert inn spørreskjemaet. Indeksen regner ut poeng basert på kjønnsbalansen i ledergrupper på ulike nivåer – dette vektes 80%. I tillegg er 20% av poengene basert på svarene på spørsmål om bedriftens tiltak for å forbedre kvinneandelen i ledelsen.

-Olje, fisk og likestilling

-Denne indeksen skal synliggjøre de små skrittene. En prosentvis endring kan være bra, selv om du ikke nødvendigvis er best i klassen. Ambisjonen er først og fremst å motivere selskapene til å ha fokus på kvinner i ledelse, og inspirere og gi ideer til tiltak for å få frem flere kvinner til slike posisjoner, sier initiativtaker bak SHE Index og SHE Community, Heidi Aven.

Bilde: Heidi Aven er grunnlegger av SHE Indeks. Foto: Julie Christine Krøvel

-I Norge tror vi at vi er gode på tre ting: Olje, fisk og likestilling. I utgangspunktet tror vi nok vi er bedre på likestilling enn vi egentlig er, sier Aven og viser til en internasjonal FN-rapport om andel kvinnelige ledere i næringslivet fra 2015. Der kommer Norge på 52. plass.- Stikk i strid med selvbildet vårt.

Les rapporten her: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/SHE_Index_Powered_by_EY/$FILE/SHE_Index_Powered_by_EY_2019H1.pdf

 

Trenger de beste lederne i fremtiden

Flere jobber for å være best på kjønnsbalanse og skogeiersamvirket Viken Skog kom i 2019 på en 50. plass i Norge. Schibsted topper listen med en score på 95, mens Viken Skog oppnådde en score på 47 på indeksen. Store børsnoterte selskaper ligger foran Viken Skog på listen, men selskaper som Aker Solutions, Europris og Scatec Solar oppnår en lavere score enn Viken Skog. 

Økonomisjef i Viken Skog Mette Toft Bjørgen (43) har bakgrunn fra oljenæringen. Før hun begynte i Viken Skog jobbet hun 12 år i Equinor (tidligere Statoil)  innenfor ulike økonomifunksjoner for selskapet nasjonalt og internasjonalt. Bjørgen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen (NHH).

Bilde: Økonomisjef i Viken Skog Mette Toft Bjørgen. Foto: Linda Camilla Strømsod

-Oljenæringen ligger lengre fremme enn skognæringen på likestilling. Oljenæringen er også en tradisjonell mannsdominert bransje, men jeg vil påstå at det er noe mer målrettet arbeid for å fremme kvinner i denne bransjen. På lik linje med resten av næringslivet forøvrig så er det uansett langt fra bra nok, sier Bjørgen.

-Jeg mener det er viktig å fokusere på kjønnsbalanse fordi vi trenger de beste lederne i fremtiden. Da sier det seg selv at når kun 7% av norske toppledere er kvinner, så representerer ikke dette det beste utvalget. Mangfold skaper resultater, og derfor må norske bedrifter jobbe bevisst med å øke mangfoldet og deriblant bedre kjønnsbalansen. Endring krever tid og bevisst innsats, samtidig trenger man å se eksempler på at det finnes kvinner som tar ansvar og lykkes. Jeg vil tro at Norge er blant verdens beste på kvinnelige toppolitikere, men dette har ikke bredt seg like godt i næringslivet. Det er en sammensatt problemstilling, men det er også en del stigma knyttet til kvinnelige ledere som ikke menn møter på samme måte. Uansett tror jeg det er flere og flere som jobber målrettet med dette i Norge, sier økonomisjefen.

Variert kompetanse fremfor tradisjonell kompetanse

Viken Skog er det eneste selskapet fra skogbransjen som er med i indeksen. Selskapet har 88 ansatte og en kvinneandel på 28,5% som er langt høyere enn snittet i skognæringen. Hensiktsmessig bemanning i forhold til oppfyllelse av bedriftens målsettinger er viktigst for selskapet.

-Jeg tror det er en økende forståelse i skognæringen at mangfold er viktig og bidrar positivt, men vi har en lang vei å gå da det fortsatt er en særdeles mannsdominert bransje. Viken Skog er langt fra de beste selskapene i indeksen, men vi er med og vi er også langt fra de verste selskapene hvorav mange også er langt større enn Viken Skog. Vår score er nok beregnet utfra de grepene selskapet har tatt de siste årene med å bevisst satse på mer variert kompetanse enn tradisjonell skogkompetanse, samt at det er to kvinner i ledergruppen i selskapet. Det er ikke mange, og det kan gjerne komme flere, men sammenlignet med flere av de andre selskapene vi konkurrerer med så er dette en god start, sier Bjørgen. Hun legger til; Kjønnsbalanse er viktig fordi vi finner ikke alltid de beste hodene blant kun 50% av befolkningen. De arbeidsgiverne som tar dette på alvor og jobber bevisst med å avdekke «barrierer» for kvinner samt systematisk jobber for å finne og dyrke frem de dyktige jentene, vil være attraktive for både menn og kvinner da trivselen viser seg å være høyere på disse arbeidsplassene, sier Bjørgen.

Utligne skjevheter og bryte fordommer

-Det er fremdeles forskjell i lønnsnivå mellom kvinner og menn i likt arbeid, og det må jobbes bevisst for å utligne denne type skjevheter. Når det gjelder å øke mangfold, så tror jeg det også handler om å bryte ens egne ubevisste fordommer. Dette gjelder også med tanke på å velge folk med annen bakgrunn og kultur enn hva man tradisjonelt har gjort. Viken Skog er på SHE indeksen fordi man ønsker å ha et fokus på kjønnsbalanse. Vi har også erfart at det å fremme kvinner i ledende stillinger gir gode resultater og flere perspektiver i en ellers mannsdominert bransje, sier den dyktige økonomisjefen.

 

 

Et klima og en kultur for god kjønnsbalanse

Personalsjef i Viken Skog, Inge Myrlund har hatt et sterkt fokus på kjønnsbalanse ved ansettelser de siste årene.

Bilde: Personalsjef i Viken Skog, Inge Myrlund. Foto: Linda Camilla Strømsod

-Vi ser at kvinnene vi har i Viken Skog er veldig dyktige og leverer meget godt. Kjønnsbalansen og sammensettingen på både Viken Skogs hovedkontor og på våre regionskontor blir bedre og bedre. Vi ser at det blir en helt annen dynamikk og vi får økt fokus på andre temaer. Jeg registrerer at det er sunt med en god kjønnsbalanse i et selskap. Vi ser jo også i Viken Skogs ledergruppe med blanding av kvinner og menn at får et utvidet tankesett både på strategi og løsninger. Både økonomisjef Mette Bjørgen og salgssjef Heidi Tandberg gjør en fantastisk jobb. Jeg er opptatt av å finne rett kandidat til jobben uavhengig av kjønn, men vi skal tilrettelegge for at kvinnene blir ivaretatt. Det er jo tross alt en næring som er mannsdominert. Vi må skape et klima og en kultur for en god kjønnsbalanse, sier Myrlund.

Man må tørre å satse

Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen mener det ikke er tilfeldig at Viken Skog ligger på topp 50 i SHE Indeksen og foran på kjønnsbalanse enn de andre i skognæringen.

Bilde: Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen. Foto: Linda Camilla Strømsod

-Jeg har tro på fokus over tid. Man må satse, og ja, de dyktige kvinnene er der hvis man bruker øyene. Kvinner er på full fart inn i skognæringen, og de er flinke. For næringen gjelder det å gi de plass, og ha ledere som ønsker at de skal lykkes.  Kvinner er like flinke som menn, men har kanskje en annen tilnærming på en del problemstillinger. Mangfold er derfor viktig for at Viken Skog skal være i stand til å være med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede i verdensklasse.

Likebehandling

Kristiansen mener arbeidsgiver må ha likebehandling for å tiltrekke seg dyktige kvinner og ikke minst beholde dem.

- Endring krever vilje, og den begynner hos lederne. Og det er helt essensielt med likebehandling om man skal lykkes, sier Kristiansen.