Få 45 kroner ekstra pr. kubikk -Kombiner høsttillegg med helårstillegg

-Har du som andelseier hogstmodne bestand med god bæreevne og beliggenhet ved vei som kan benyttes uavhengig av vær og føre, bør du kontakte en av våre skogbruksledere. Nå kan du kombinere høsttillegg med helårstillegg og få kr 45 ekstra pr. kubikk. Gjelder for hogst som gjennomføres fra nå og ut året.


Vi har bak oss en periode med mye regn og vanskelige driftsforhold. Sagbrukene trenger mer tømmer og Viken Skog ønsker derfor å komme i kontakt med skogeiere som har bestand med høy sagtømmerandel. Dette bør ha god bæreevne og beliggenhet ved vei, og skal kunne benyttes i all slags vær- og føreforhold. I slike bestand kan våre andelseiere nå oppnå et tillegg på hele kr 45 pr. kubikk på alle sortiment ved å kombinere det nylig innførte høsttillegget med helårsdriftstillegg. Denne muligheten gjelder for hogst som gjennomføres i løpet av 2020.

 

Bestand med høy sagtømmerandel og spesialsortiment

Skogsjef Lars Kr Haug oppfordrer spesielt skogeiere med furubestand eller blandingsskog om å kontakte skogbruksleder.

-Vi kontraherer også for hogst i alle andre typer skog, men ber spesielt skogeiere som har bestand med høy sagtømmerandel om å kontakte oss nå, da dette også vil hjelpe oss i en periode med ubalanse mellom avsetning for sagtømmer og massevirke. I tillegg minner vi om muligheten til å ta ut spesialsortimenter. Vi har god avsetning for stolp både av furu og gran. Har du skog med et innslag av rette, lange stammer med liten avsmalning, bør du utnytte denne muligheten. Kontakt din lokale skogbruksleder og avtal tid for syning med en av våre spesialister på dette, sier skogsjef Haug.