Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Etterbetaling til andelseiere i juni

Årsmøtet i Viken Skog SA gjorde i siste årsmøte vedtak om at det skal utbetales en etterbetaling til andelseiere basert på gjennomsnittlig tømmerleveranser de siste 5 år.


SNART PÅ DIN KONTO: Det utbetales totalt 50 millioner kroner som etterbetaling til andelseiere.

SNART PÅ DIN KONTO: Det utbetales totalt 50 millioner kroner som etterbetaling til andelseiere.

Årsmøtet i Viken Skog SA vedtok på årsmøtet i mars at det skal utbetales en etterbetaling til andelseiere. Etterbetalingen baserer seg på gjennomsnittlig tømmerleveranser i løpet av de siste fem årene.

Prinsipper for utbetaling

✔ Det utbetales totalt 50 millioner kroner som etterbetaling.
✔ Disse fordeles i henhold til gjennomsnittlig tømmervolum andelseieren har levert i perioden 2017–2021.
✔ Dette utgjør ca. 30 kroner pr. kubikkmeter på årlig gjennomsnittlig volum
✔ Utbetaling forutsetter at skogeieren sto som andelseier pr. 31.12.2021
✔ Hvis skogeieren har vært andelseier bare en del av denne perioden, inngår kun tømmer i den perioden skogeieren har vært andelseier.
✔ Eventuelt skyldig obligatorisk andelskapital og serviceavgift blir motregnet og fratrukket utbetalingen.