Erland Lundby nytt styremedlem i Viken Skog

Etter to år som varamedlem til styret ble Erland Lundby (37) fra Øvre Romerike valgt inn som styremedlem etter at Bjørn Sorteberg fra Krødsherad ikke ønsket gjenvalg. Lundby kan bidra med både kompetanse innenfor industri og teknologiske muligheter.


 

Det nye styremedlemmet i Viken Skog er bosatt på slektsgården i Hurdal som han overtok i 2011. Til daglig jobber Erland Lundby som operativ sjef/finanssjef i Termowood AS. Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologisk ledelse. Tidligere har han jobbet med biodrivstoff i ECO1 og Bioenergi AS. Erland var også i en periode ansatt i Norges Skogeierforbund hvor han jobbet med industrielle rammevilkår.

Verdiskaping og det grønne skiftet

-Dette blir spennende! Skogbransjen er jo veldig morsom å jobbe i om dagen. Flere og flere er jo interesserte i skogen som en ressurs både i forhold til verdiskaping og som en viktig del det grønne skiftet. Jeg kan bidra med kompetanse innenfor industri og har rimelig god oversikt over hvilken teknologi og muligheter som finnes for å kunne omdanne tømmerstokken til diverse produkter. Jeg kan også bidra med operasjonell kompetanse og implementering av strategi, sa Lundby.

Rett kompetanse

Styreleder Olav Breivik har tro på å få inn kompetansen som Erland Lundby har inn i Viken Skogs styre.

-Nå kjenner vi Erland ganske godt etter to år som vara i styret, men jeg har stor tro på den kompetansen han besitter kan styrke oss ytterligere, sa en fornøyd Breivik.

Styret i Viken Skog 2018/2019

Bilde: Fra venstre: Gudbrand Gulsvik, Hallgeir Thorsen, Erland Lundby, Olav Breivik, Kristine Nore, Halvor Ulven, Ragnhild Hallenstvedt og Tor Henrik Kristiansen.

Takket for tillitten

Styremedlem Bjørn Sorteberg ønsket ikke gjenvalg grunnet ny jobbsituasjon, men følte det var litt vemodig å gå ut etter 4 år i styret. Han fikk med seg mange rosende ord og takk fra styreleder Breivik.

-Etter å ha hørt debattene på årsmøtet så må jeg si at jeg nesten angrer meg på at jeg ikke tok gjenvalg! Det er så mye positivt som skjer i både Viken Skog og næringen vår om dagen. Det har vært litt av en reise disse 4 årene som styremedlem i Viken Skog, og jeg må takke for tilliten disse årene. Det er et ærefullt verv, og jøje meg så mye jobb det har vært til tider, men veldig inspirerende. Jeg er sikker på at Viken Skogs nye styremedlem Erland Lundeby er et godt valg, med mye kompetanse, sa Sorteberg.