Er du den nye skogbrukslederen på Ringerike?

Viken Skog søker nå etter en skogbruksleder på Ringerike.Vi søker deg som vil være med å bygge en verdikjede i verdensklasse! Skogen er en av løsningene på de globale bærekraft- og miljøproblemene og skogbruk er en fremtidsrettet næring med innovasjon og potensiale for utvikling av grønne produkter. Med nytenking, entusiasme og nærhet til skogen jobber vi målrettet for å utvikle en komplett, bærekraftig verdikjede i verdensklasse basert på skogens ressurser.


Viken Skog er inne i et generasjonsskifte, og flere av våre medarbeidere vil bli pensjonister i løpet av 2021. Vi ønsker å være i forkant og søker etter skogbruksledere i alle våre områder (Nord, Øst og Vest) slik at vi sikrer en god overgang. Alle nyansatte i Viken Skog vil gjennomgå et omfattende opplæringsprogram tilpasset jobben som skal utføres.  

 

Utdannelse/arbeidserfaring:

  • Skogbruksutdanning på bachelor eller masternivå (Relevant erfaring kan oppveie for manglende formell utdanning)
  • Gjerne noen år med erfaring innen skogbruk, salg og kjøp av tjenester
  • Vi oppfordrer nyutdannede til å søke

 

Arbeidsoppgaver:

  • Yte tjenester til skogeiere, f.eks. kjøp av tømmer og salg av skogkulturtjenester
  • Planlegge og klargjøre for hogst og skogkultur
  • Være skogeiers kontaktpunkt og kontakt mot skogbruksmyndigheter m.m.

 

Ønskede egenskaper:

  • Gode kommunikasjonsegenskaper, liker å komme i kontakt med nye mennesker og knytte nye relasjoner
  • Gode datakunnskaper, effektiv og resultatorientert. Du bør være utadvendt, like en hektisk hverdag med endringer og behov for raske beslutninger
  • Gjerne en person som er lokalkjent og har lokal forankring

 

Vi tilbyr:

Store, gode og moderne kontorfasiliteter med et solid og spennende fagmiljø, du vil jobbe i et team med flere skogbruksledere og produksjonsplanleggere. Egne budsjett og mål utarbeides for stillingen.

Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode introduksjons- og opplæringsprogrammer.

 

Kontorsted: Hønefoss

Tiltredelse: etter avtale

 

Sertifikat på bil er nødvendig, bedriften stiller personlig og moderne arbeidsbil til disposisjon i tjeneste.

Søk på stillingen HER

For nærmere informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med:

Skogsjef Nord/vest – Lars Kr. Haug, tlf. 917 36 122, e-post: lkh@viken.skog.no

Personalsjef – Inge Myrlund, tlf. 958 99 471, e-post: imy@viken.skog.no

Søknad med CV via www.finn.no, eller via e-post til Inge Myrlund, imy@viken.skog.no

Merk «Søknad Nord».

Søknadsfrist: 4. oktober 2020

 

Viken Skog SA er et skogeiersamvirke med over 9000 andelseiere på Østlandet. Sammen representerer vi nærmere 8 millioner dekar skog, og gjennom Viken Skog-konsernet omsettes en tredjedel av alt tømmer i Norge. Vi er ca. 90 ansatte i morselskapet, 190 ansatte totalt i konsernet og omsetter årlig for omlag 2,5 milliarder kroner. Viken Skog har også betydelig eierposisjoner i andre deler av verdikjeden. Hovedkontoret ligger i Hønefoss, med regionskontorer i Askim, Nannestad, Dokka, Kongsberg og Revetal.