Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Enova-støtte på 87 millioner til Billerud Vikens FLEX-prosjekt

Mens vi venter på avklaringen fra Miljødirektoratet på søknaden om å etablere en tremassefabrikk i Treklyngen Industripark i Hønefoss, kommer Enova med en gladnyhet. De gir nemlig 87,3 millioner kroner i investeringsstøtte til et prosjekt som skal bidra til å iverksette innovative energiløsninger i den nye fabrikken.


av Egil
Treklyngen Industripark

STØTTE TIL NY FABRIKK: Enova-støtten kommer godt med i forbindelse med etableringen av en ny tremassefabrikk i Treklyngen Industripark i Hønefoss. Mye av den eksisterende bygningsmassen og infrastrukturen skal gjenbrukes. Foto: Egil Granum, Viken Skog

– Det er en fabrikk for fremtiden. Vi håper flere vil lære av dette prosjektet og ta det i bruk i sine planer, sier Ole Even Hollås, leder for vare- og energiproduksjon i Enova.

Kjell-Arve Kure er daglig leder i Billerud Viken AS, samarbeidsselskapet mellom Viken Skog og det svenske treforedlingskonsernet Billerud.

– Støtten fra Enova er naturligvis en svært gledelig nyhet for oss, våre eiere og prosjektet, sier han.

PROSJEKTANSVARLIG: Kjell-Arve Kure, daglig leder for Billerud Viken, er ansvarlig for prosjektet med den nye tremassefabrikken i Hønefoss.

FLEX: Effektivt og fleksibelt

Kure og hans kolleger har jobbet iherdig med ulike søknader. Søknaden om utslippstillatelse, og dermed tillatelse til å etablere fabrikken, er fortsatt til behandling hos Miljødirektoratet.

I tillegg er det søkt ulike støtteordninger, blant annet om investeringsstøtte fra Enova. Fredag 5. juli ble det offentliggjort at Enova gir 87,3 millioner kroner i støtte til prosjektet FLEX.

– Vi har utviklet en prosessløsning med svært effektive og innovative energiløsninger med stor fleksibilitet i bruk av elektrisk og termisk energi som gjør det mulig å endre elektrisk effektforbruk raskt og flytte det i tid. Driften av fabrikken vil således være svært godt tilpasset fremtidens energisystem der fleksibilitet er like viktig som effektivitet, sier Kure i pressemeldingen Enova har sendt ut.

Les hele pressemeldingen her.

Bærekraftig produksjon

Fabrikken som er under planlegging, vil kunne produsere 300.000 tonn per år av trefibermasse (BCTMP – bleket kjemitermomekanisk masse). Etableringen – som er en milliardinvestering i ny, norsk fastlandsindustri – vil være den største i norsk treforedling i nyere tid.

Eksisterende infrastruktur og prosessanlegg i Treklyngen Industripark skal gjenbrukes. Treklyngen er et industriområde med god infrastruktur midt i et område med rike skogressurser som gir korte transportavstander, og gjør en slik investering mulig.

Råstoffet vil bestå av gran i form av rundvirke, industriflis fra sagbruk og rundvirke av bjørk.

Fibermassen skal fortrinnsvis brukes til produksjon av bærekraftige emballasjeprodukter. Det vil bli investert i beste tilgjengelig teknologi for å produsere fibre som gir ønskede produktegenskaper og høyere materialeffektivitet. Virksomheten vil gjennom innovative løsninger ha et svært konkurransedyktig energiforbruk, og energien vil komme fra kun fornybare kilder i form av elektrisk strøm og biomasse.

– Stor overføringsverdi 

Støtten fra Enova på 87,3 millioner kroner vil bidra til å ta i bruk en fremtidsrettet prosess med stor fleksibilitet i energibruk. Det forteller Ole Even Hollås i Enova.

– Etableringen er rett og slett en forbilledlig mulighet – på flere måter. Det er en fabrikk for fremtiden. Vi håper flere vil lære av dette prosjektet og bruke det i sine fremtidsplaner, sier han. 

 – Her er en aktør som satser tungt på innovative, grønne produkter i en veletablert og konkurranseutsatt næring. Billerud Viken ser samtidig nye muligheter og rollen virksomheten spiller i energisystemet, og er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi i industriell storskala, sier Hollås. 

Han legger til at Enova vurderer FLEX-konseptet som svært relevant og med stor overføringsverdi også innenfor eksisterende industri, både i Norge og i utlandet.

– Det blir spennende å følge utviklingen av prosjektet fremover i tid, og ikke minst spennende å høste erfaringer når den tid kommer, sier Hollås.