Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ennå ikke ferdig med vindfallhogst i Valdres

I Sør-Aurdal er det hogd 238.000 kubikkmeter med vindfall i løpet av ett år og fire måneder. I Etnedal er det snakk om cirka 60.000 kubikkmeter. Lenger nord i Valdres er det også hogd mye, men det er fortsatt en god del igjen – både der og andre steder.


Hogst av vindfall i Valdres

VINDFALLHOGST I VALDRES: Her er det hogstentrepenør Per Ivar Søndrol som er i ferd med å avslutte siste del av vindfallhogst for flere skogeiere nordøst for Røn i Vestre Slidre kommune. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Vindfallhogst ble naturlig nok tema på årsmøtet i Valdres skogeierlag onsdag 1. mars. Noen av andelseierne som deltok der hadde fått gjennomført hogst etter stormen 19. november 2021. Andre venter fortsatt på at hogstmaskin og lassbærer skal komme.

– Nå har jeg ventet i snart halvannet år, og jeg synes kommunikasjonen har vært dårlig når det gjelder hvordan Viken Skog prioriterer arbeidet med vindfallhogst. Vi burde hatt et par ekstra maskiner her oppe i fjor sommer, men nå går vi bare og håper at jobben kan bli gjort denne sommeren som kommer. Jeg skjønner naturligvis at det var mange som ville ha hogst i fjor og at det måtte tas prioriteringer, men samtidig er det litt frustrerende når vi ser hvor mye som ligger igjen her, sa Nils Erik Hilmen, skogeier i Vestre Slidre.

Han fikk støtte fra andre på årsmøtet, blant andre Guri Hegge Skrindsrud og Gjermund Skrindsrud. De har gård med melkekyr i Øystre Slidre, og skog både i Øystre og Vestre Slidre.

– Vi har fått hogd mellom 7.000 og 8.000 kubikkmeter med vindfall, så vi er blant de heldige. Vi har noe igjen som burde blitt tatt, men nå begynner vi å miste troen på at det blir mulig å få det ut før det blir energivirke av alt. Skogen er like viktig for oss som den er for skogeiere andre steder der det har vært mer vindfallhogst, så vi synes det er trist at det fortsatt ligger såpass mye skog nede her, sa ekteparet.

950.000 kubikkmeter med vindfall

Novemberstormen var sterkest i et belte fra Numedalen og nordøstover til Gudbrandsdalen. De ti verst berørte kommunene i Viken Skogs geografi var Sør-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Nore og Uvdal, Etnedal, Nesbyen, Rollag, Krødsherad og Flå – i den rekkefølgen. (Se fullstendig liste nederst i saken.)

Gjennom Viken Skog er det til sammen hogd 950.000 kubikkmeter med tømmer i løpet av de 482 dagene som har gått siden stormen raste.

I Vestre Slidre er det hittil hogd cirka 24.000 kubikkmeter med vindfall, mens tallet er i underkant av 12.000 for Nord-Aurdal og litt over 5.000 i Øystre Slidre. Den siste kommunen i Valdres – Vang, som ligger lengst nordvest – unngikk i all hovedsak stormens ødeleggelser.

Gaute Hjelde, skogbruksleder i de fire nordligste Valdres-kommunene, vedgår at nordre del av Valdres fikk for lite oppmerksomhet i tiden etter stormen. Han deltok på årsmøtet i Valdres skogeierlag.

– Skogsmaskinene ble satt inn der behovet var størst og der det var lettest å komme til, også for tømmerbilene. Sør-Aurdal ble utvilsomt aller verst rammet av stormen, så det var ganske opplagt at mye av maskinkapasiteten ble satt inn der. Samtidig ble Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre hardere rammet enn man først trodde. Det tok lang tid før det ble fløyet over her for å ta bilder av situasjonen, noe som gjorde at vi ikke fikk oversikten vi trengte tidlig nok. Terrenget her nord i Valdres er også en stor utfordring. Mange steder er det ennå ikke mulig å komme til vindfallet. Jeg skjønner godt frustrasjonen til dere som ennå ikke har hatt hogst, men det er verdt å understreke at mye er tatt siden vi fikk tilbake maskinkapasiteten for ett år siden, sa Gaute Hjelde på årsmøtet.

Mer vindfallhogst i sommer

Det var naturlig nok ikke kapasitet til å sette i gang med vindfallhogst over alt med det samme, og derfor ble det gjort prioriteringer som har slått negativt ut for noen. Fortsatt står det igjen opprydding av vindfall. Det gjelder særlig der det for eksempel er vanskelig å komme til, opplyser Gaute Hjelde.

Det er tre maskinlag i sving nord i Valdres i dag. Per Ivar Søndrol har hogd vindfall i ett års tid i Snortheimsåsen, nordøst for Røn i Vestre Slidre. Knut Roar Aaberg har to hogstlag, og de siste månedene har begge lagene jobbet med vindfallhogst i Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

− Vi måtte nylig avslutte en vindfallhogst i Vestre Slidre fordi det ble for mye snø. Nå er vi gang med en ordinær hogst, riktignok med noe vindfall, sør for Hippesbygdi i Nord-Aurdal, forteller Aaberg.

Gaute Hjelde håper å være i gang med mer vindfallhogst i de nordligste Valdres-kommunene til våren der det ikke er for bløtt.

– Det er ofte krevende forhold over alt her oppe om våren, så det aller meste av det gjenværende vindfallet må vi nok belage oss på å ta til sommeren. Nils Erik Hilmen er blant dem som står øverst på min liste, men der står også mange andre. Jeg må fortsatt gjøre min til tider utakknemlige jobb med å prioritere for å berge mest mulig skog raskest mulig, sier Gaute Hjelde.

Han krysser fingrene for at tømmeret fortsatt holder den kvaliteten det har hatt hittil. Værsituasjonen i fjor var ekstremt god med tanke på vindfallhogst, noe som er hovedforklaringen på at så mye som 950.000 kubikkmeter med tømmer er hogget i regi av Viken Skog.

Skogeierlagets styre fortsetter

På årsmøtet og generalforsamlingen til Valdres skogeierlag ble det ellers gjennomført valg på medlemmer i styret. Det ble ingen utskiftninger i styret i Valdres skogeierlag. Andris Kavm fra Vang ble gjenvalgt som skogeierlagsleder, Knut Westerbø fra Nord-Aurdal ble gjenvalgt som nestleder og både Gjermund Skrindsrud (Øystre Slidre) og Marit Kvåle (Vestre Slidre) fortsetter som styremedlemmer. I skogeierlagets valgkomité ble Jostein Granheim (Nord-Aurdal) valgt som ny medlem, mens John Nordtorp (Øystre Slidre) fortsetter som leder.

AVSLUTTET ÅRSMØTET MED SAMLEBILDE: Fra venstre: Arild Brattrud (Øystre Slidre), John Nordtorp (Øystre Slidre), Knut Westerbø (Nord-Aurdal), Knut Melby (Øystre Slidre), Erland Lundby (nestleder i Viken Skogs styre), Gaute Hjelde (skogbruksleder i Valdres), Andris Kvam (Vang), Jostein Granheim (Nord-Aurdal), Elin Jensen Kråkenes (Nord-Aurdal), Gjermund Skrindsrud (Øystre Slidre), Marit Kvåle (Vestre Slidre), Nils Erik Hilmen (Vestre Slidre), Astrid Aavok (Øystre Slidre), Stein Arne Jensen (Nord-Aurdal), Guri Hegge Skrindsrud (Øystre Slidre), Hallgeir Klevgård (Nord-Aurdal) og Ragnar J. Haga (skogbruksrådgiver i Nord-Aurdal). Sittende på kne foran: Reidun Dølehuset (Nord-Aurdal) og Leif Erik Bø (Nord-Aurdal).

Ellers informerte Gaute Hjelde om statusen for blant annet hogst og planting i området. Erland Lundby, nestleder i Viken Skog-styret, gikk dessuten gjennom nyheter i samvirket.

BLE GJENVALGT: Andris Kvam (til høyre) fortsetter som leder for Valdres skogeierlag. I tillegg er han leder av Viken Skogs valgkomité. Her står han ved siden av Gaute Hjelde, Viken Skogs skogbruksleder i de fire nordligste Valdres-kommunene.

Flere av dem som deltok sa til undertegnede at de syntes det var et godt møte med god informasjon. Den oppfatningen har også Andris Kvam.

– Det var et fint og nyttig møte der jeg tror alle fikk tatt opp det de ønsket. Jeg vet at situasjonen med vindfallhogst har vært krevende for mange, også skogbrukslederne i Viken Skog. Samtidig har jeg forståelse for at skogeiere i Vestre Slidre, Øystre Slidre og Nord-Aurdal ønsker å få hogd det som ligger nede. Blir det liggende for lenge, risikerer de at det bare blir energivirke som det ikke er lønnsomt å avvirke. Flere områder kan dessuten bli fjernet fra den produktive skogen til skogeierne fordi deler av skogen blir registrert som liggende, død ved, det vil si MiS-områder det ikke skal hogges i, sa Kvam, som også er leder i valgkomiteen til Viken Skog SA.

(MiS = Miljøregistrering i skog.)

Én ny skogeier dukket opp

Andris Kvam hadde håpet at det skulle komme flere på årsmøtet, men synes det var stas at det i hvert fall var én ny skogeier som dukket opp.

− Vi vil at årsmøtet skal være et trivelig og informativt arrangement. Det trivelige var at vi møttes på Munkekroa ved Valdres folkemuseum og at vi spiste middag sammen før møtet. Jeg synes selv at det også var informativt, men det får kanskje møtedeltakerne avgjøre. Mange av skogeierne er folk jeg kjenner fra før, men det var hyggelig at datteren til Stein Arne Jensen kom. Vi trenger yngre krefter i skogeierlaget, fastslår han.

Datteren til Stein Arne heter Elin Jensen Kråkenes. Hun ble for øvrig forsøkt «lokket» inn i valgkomiteen, men takket høflig nei til det vervet.

− Jeg har vokst opp med skogen rundt meg, men kan lite om det skogfaglige. Hjemme hos oss er det pappa som er eksperten på skog, og han er heldigvis til god hjelp, sier Elin, som jobber som sykepleier.

Hun tok over eiendommen med 1700 dekar produktiv skog i fjor, men er ennå ikke helt klar til å ta på seg verv i skogeierlaget

− Jobben og barna får det meste av min oppmerksomhet nå, men jeg er interessert i å lære mer om skogfaglige ting. Jeg starter helt på nybegynnernivå. Samtidig er jeg veldig opptatt av å ta vare på gården og å skjøtte skogen på en god måte, men jeg tar litt av gangen, smiler Elin fra Lo sør for Strondafjorden.

***

Kommunevis oversikt over vindfallhogst, oppdrag for Viken Skog:

Kommune Kubikkmeter med tømmer
Sør-Aurdal 237 800
Ringerike 113 900
Sigdal 112 000
Nore og Uvdal 105 500
Etnedal 60 500
Nesbyen 54 700
Rollag 52 900
Krødsherad 40 000
Flå 34 100
Flesberg 26 600
Nordre Land 26 400
Vestre Slidre 24 300
Søndre Land 16 100
Nord-Aurdal 11 700
Gol 8 200
Kongsberg 5 900
Hemsedal 5 500
Øystre Slidre 5 100
Ål 2 700
Gjøvik 1 700
Modum 600
Lunner 400
Gran 300

Vindfallhogst for Viken Skog i perioden mellom 19.11.21 og 06.03.23. Antall kubikkmeter er avrundet til nærmeste hundrer. I tillegg til kommunene over har det også vært noen mindre vindfallhogster i noen få andre kommuner.