Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Enkle skogsbilveitips før vinteren kommer

Mesteparten av skadene som oppstår på skogsbilveinettet, skyldes manglende vedlikehold og ettersyn på veiens dreneringssystem, og i noen tilfeller dårlig anleggelse av veien. Mye kan derimot gjøres ved god planlegging og enkle grep for å få gode skogsbilveier inn i vinterperioden.


Tette eller delvis tette stikkrenner og dårlige grøfter er som regel årsaken til store skader på veinettet. Skogsbilveier kan utsettes for harde påkjenninger på høsten, det er derfor svært viktig å følge godt med på sine veier.

Veiplanlegger i Viken Skog, Fredrik Løvenskiold mener det er mye som kan gjøres ved god planlegging og enkle grep for å få gode skogsbilveier inn i vinterperioden.

-Planlegg tømmerdrifter opp i mot brøyting. Husk at brøyting er kostbart, og ikke brøyt mer enn nødvendig. Du trenger kun å brøyte der du har tømmerdrift så sant veien ikke er åpen til hytter etc. Man må heller ikke glemme at tømmerbilen krever like bred vei på vinter som sommer. Husk å brøyte ekstra godt i kurver, møteplasser og snuplasser. Der skogeier er kjent med at det blir mye snø i grøfter, kan det være et nyttig tips å snu tuten på freseren slik at snøen ikke kommer på samme sted hver gang det skal kjøres. Og der man kjenner til at det er stikkende steiner opp i veibanen er det lurt å merke de før snøen kommer slik at man unngår at brøyteutstyret hekter seg fast og blir ødelagt, sier Løvenskiold.

Bilde: Veiplanlegger Løvenskiold er ofte ute på skogkvelder og snakker om veivedlikehold

Riktig kuv

-Uansett hva årsaken er må man ta vare på det man har, og man kan spare seg for mye unødig tidsbruk og kostnader ved å ta seg en ekstra tur og se på veiens tilstand. Det er viktig å gjøre veien klar for snøsmeltingen til våren. Uansett om veien brøytes gjennom vinteren eller ikke, så vil det være smeltevann som skal ut av veibanen. Dette vannet renner fortere av veibanen dersom det er riktig kuv. Derfor må en påse at riktig kuv opprettholdes ved siste skraping før snøen legger seg, sier Løvenskiold.

Det er viktig å kontrollere alle inn- og utløp på stikkrenner og kulverter og påse at de er åpne helt gjennom.

Bilde: En deformert stikkrenne

Naturskadefondet dekker ikke skader ved mangel av vedlikehold/ettersyn

-Selv om innløpet er åpent, kan det fort ligge stein eller andre ting inne i stikkrenna som reduserer vanngjennomstrømningen. Derfor kan det være lurt å bøye seg ned og lyse gjennom alle rør, kontroller også at det ikke er skader eller deformasjoner på røene. Det er viktig å notere seg at naturskadefondet ikke dekker skader som er forårsaket av mangel på vedlikehold/ettersyn av skogsbilveier, sier Løvenskiold.

Veieier er pliktig til å utføre riktig veivedlikehold dersom veien har vært tilskuddsberettiget enten ved opprusting eller nyanlegg.