Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Enighet om plantetilskudd – ungdommer kan bli årets treplantere

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV har gått sammen om et krav om at det skal gis et tilskudd til skogeierne for hvert tre som blir plantet nå i vår. Partienes plan er at ungdommer skal gjøre jobben ettersom innreiseforbudet kan hindre den erfarne arbeidskraften fra utlandet å komme til Norge.


Skogplanting er en viktig jobb

UNGE PLANTERE: Skogeierne får 1,50 kroner i tilskudd for hver skogplante som kommer i jorda. Håpet er at unge arbeidsledige vil gjøre plantejobben. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

De fire stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Geir Pollestad (Sp), Sivert Bjørnstad (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) gikk onsdag 14. april ut med partienes krav. Det lyder på 1,50 kroner i tilskudd for hver ungplante som blir satt ned rundt om i Skog-Norge.

ENIGE OM TILSKUDD: Fra venstre: Sivert Bjørnstad (Frp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Geir Pollestad (Sp) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap). Alle foto: Stortinget.no

– De fire partiene har flertall på Stortinget, noe som gjør at dette etter all sannsynlighet blir vedtatt. Vi har i tillegg fått forståelse for at et slikt tilskudd er noe de tre regjeringspartiene ikke er uenige med de fire opposisjonspartiene om, men de har så langt ikke villet forplikte seg i like stor grad som opposisjonspartiene. Uansett er det en god nyhet for skogeierne, selv om vi ikke er i mål med tanke på å få alle de bestilte plantene i jorda, sier Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.

Alt i alt skal rundt 30 millioner planter settes ut i Norge nå i vår, og tilskuddet er foreslått til å gjelde for både vår- og høstplantingen. Viken Skog har bestilt 5,7 millioner planter til årets vårplanting, mens SB Skog har bestilt 3,2 millioner planter.

– Det jobbes iherdig med å sørge for at ingen planter skal kastes, noe som blir konsekvensen om de ikke er i jorda innen begynnelsen av juli, understreker Bjella.

MYE SOM SKAL UT: Det er mange slike kasser med ungplanter på lager rundt om i landet. Det jobbes med å finne løsninger slik at plantene kommer ned i jorda. Foto: Lars Kihle, Norgesplanter

Mange arbeidsledige ungdommer

Nils Kristen Sandtrøen, stortingspolitiker fra Hedmark, tror tilskuddet de fire partiene krever vil bidra til at det vil lønne seg å bruke ung, norsk arbeidskraft.

– Bakteppet for dette kravet er å stimulere til årets skogplanting, der staten og næringen går sammen i et spleiselag for at dette skal bli gjennomført. Rekruttering og opplæring vil føre til at det i år vil koste noe ekstra å plante. Det er mange arbeidsledige ungdommer og unge voksne som vi mener kan ta på seg jobben, selv om det naturligvis ikke er noe i veien for at hvem som helst kan bidra med treplantingen. Vi tenker uansett at dette er tidenes mulighet til å vise frem den fremtidsrettede skognæringen til den yngre generasjonen, sier Sandtrøen til Viken Skog.

Geir Pollestad, stortingspolitiker fra Rogaland, har håp om at tilskuddet til plantingen kan føre til at en del unge nordmenn oppdager at treplanting er et yrke de liker og trives med.

– Tilskuddet skal bidra til å skape aktivitet i skogen og gi arbeid til unge som nå går arbeidsledige. I tillegg gir plantingen en fremtidig verdiskaping, og de unge som blir med på årets planting vil nok huske hva korona var når disse treene skal hogges. Og så gir plantingen en stor klimagevinst, og derfor er det viktig at vi unngår at planter må kastes fordi vi ikke fikk satt dem i jorda i tide, sier Pollestad.

Rundt 100 søkere til vårplantingen

Viken Skog har i flere uker jobbet med å finne løsninger for utfordringene med vårens planting. Vi har i samarbeid med Nav gått ut med stillingsannonser der vi søker etter skogplantere, og vi har annonsert på Finn.no.

Per medio april var det kommet inn mer enn 100 søknader. En første vurdering er at bare en mindre andel av disse er søkere som vi vurderer som kvalifiserte og tilgjengelige for en lengre periode. Prosessen med å evaluere søknader, intervjue aktuelle kandidater og organisere i lag pågår fortløpende. Deretter følger opplæring og oppstart for de som blir valgt ut.

– Ellers har vi oppfordret skogeiere til å plante selv eller til å skaffe hjelp til plantingen dersom de kjenner noen i nærmiljøet som kan bidra med denne viktige jobben. På én måned har mange skogeiere meldt seg, og det er vi veldig glade for. Nå som det synes klart at det også blir et eget plantetilskudd, blir det svært lønnsomt for skogeierne å plante selv. Vi er nå nede i 1,9 millioner planter som vi ennå ikke har funnet arbeidskraft til å få i jorda. For én måned siden var tallet 2,5 millioner planter, forteller Lars Kr. Haug, skogsjef i Viken Skog.

Les her om søskenparet Johanne Laache (28) og Hans Andreas Laache (25) som skal plante i skogen en av dem kanskje skal overta etter sine foreldre.

Ønsker seg flere søkere i nord

Noen steder, som i Vestfold, har det allerede ordnet seg, og vårplantingen blir gjennomført av skogeiere og lokale plantemannskap. Andre steder ser det vanskeligere ut per i dag, og da særlig i Nordre Land, Søndre Land og Valdres. Der er Knut Erik Brager skogkulturansvarlig i Viken Skog.

– Vi har så langt bare fått én søker til vårplantingen, og det er rundt 1,1 millioner planter som skal i bakken i mitt område. Vi håper derfor at flere vil melde seg, og at noe utenlandsk arbeidskraft kan komme inn i landet i slutten av mai. Da skal vi klare dette, sier Knut Erik Brager.

Viken Skog er også i kontakt med den lokale arbeidsmarkedsbedriften Sølve AS om muligheten for at de kan etablere et plantelag.

– Dette er et initiativ som kom i stand etter tips fra våre tillitsvalgte i Søndre Land. Alle slike initiativ er velkomne, og vi håper flere av våre andelseiere bruker sitt nettverk og hjelper med å skaffe den nødvendige kapasiteten, sier Olav Bjella.

Fortsatt usikkert for SB Skog 

SB Skog har bestilt 3,2 millioner planter. 500.000 av disse skal plantes av norske plantemannskap og skogeiere som skal gjøre jobben selv.

– Men vi mangler altså arbeidskraft til 2,7 millioner planter. Det meste av dette er planter Statskog har bestilt, og selskapet kan ikke gjøre denne jobben selv. Vi har regnet ut at det kreves rundt 2400 dagsverk bare på å få Statskogs planter i jorda. Dette er en svært viktig jobb, og per i dag er det få søkere til stillingene som plantere i våre områder. Derfor har vi fortsatt et håp om at vi etter hvert kan få bruke deler av arbeidskraften vi har brukt tidligere, det vil si svært erfarne skogsarbeidere fra Latvia. De setter ned mellom 1200 og 1400 planter per dag, forteller Torkel Vindegg, skogkultursjef i SB Skog.