Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Enighet om 1,50 kroner i tilskudd til skogplanting

Regjeringen har blitt enige med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett. Enigheten inneholder friske midler til et tilskudd på 1,50 kroner per utsatt plante.


Skogplanting i Vestfold

TILSKUDD TIL SKOGPLANTING: I fjor ble det et tilskudd på 1,30 kroner per utsatt plante. I år økes det til 1,50 kroner som skal hentes fra friske midler takket være påtrykk fra Fremskrittspartiet i forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Foto: Viken Skog

Regjeringen hadde foreslått et tilskudd på 1,20 kroner, mens opposisjonspartiene Frp, Sp, Ap og SV hadde foreslått et tilskudd på 1,50 kroner.

I forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble Frp enige med regjeringen om å øke budsjettmidlene til skogbruk med til sammen 45,8 millioner kroner. Det betyr at det er snakk om friske midler, ikke en omdisponering av midler som allerede er bevilget til skogbruket. Les mer på skog.no.

Svært fornøyd med Frps innsats

Tilskuddet skal dekke økte kostnader i forbindelse med årets skogplanting med tanke på opplæring, oppfølging, etterkontroll og hensyn til koronareglene.

De siste tiårene har skogeiersamvirkene hyret inn utenlandsk arbeidskraft for å få gjennomført skogplantingen. På grunn av innreiserestriksjonene som følge av koronasituasjonen ble det tidlig i vår klart at det kunne bli en utfordring dersom ingen av de erfarne, utenlandske arbeiderne fikk komme inn til Norge.

– Viken Skog har gjort en formidabel innsats for å hyre inn norsk arbeidskraft. Dette har nødvendigvis krevd ekstra opplæring og oppfølging, og mange er heller ikke like effektive som den profesjonelle utenlandske arbeidskraften som kommer igjen år etter år. Vi er derfor svært takknemlig for at Frp i forhandlingene har stått på for skognæringen. 1,50 kroner per utsatt plante og friske midler er en god løsning, ikke bare for skognæringen, men for hele samfunnet. Skogplanting bidrar til sysselsetting av norsk arbeidskraft, tilførsel av skog som bidrar til binding av CO₂ og en fremtidig verdiskaping når skogen er hogstmoden igjen, sier Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.

Mangel på arbeidskraft i Valdres

De norske planterne har gjort en god jobb i skogen. Nå er det et håp om at mange av dem ønsker å gjøre denne jobben i fremtiden.

– Det er fysisk krevende, men svært god trening. Mange tjener dessuten godt på dette arbeidet. Tilskuddet per utsatt plante er spesielt bra for skogeiere som planter selv. Med 1,50 kroner og bruk av skogfond er det svært lønnsomt å gjør jobben selv eller å engasjere ungdommer i familien. Det er ikke for sent å bestille planter. Det kan plantes frem til begynnelsen av juli, påpeker Lars Kr. Haug, skogsjef i Viken Skog.

Det går dessverre mot at noen planter må kastes når vårplantingen er over. I Valdres skal det plantes 500.000 ungplanter, men det skal holde hardt å få alle i bakken på noen få uker.

– Vi hadde naturligvis håpet at vi skulle få inn noe utenlandsk arbeidskraft i månedsskiftet mai/juni, men det gikk ikke. Vi oppfordrer derfor skogeiere som kan til å vurdere om det finnes løsninger som gjør at de kan benytte seg av tilskuddsordningen og plante noe selv, sier Haug.

Utbetaling via Viken Skog eller kommunen

Slik utbetales tilskuddet:

– Tilskuddet blir utbetalt på samme måte som i 2020. For planter som blir satt ut av de store aktørene, som Viken Skog, utbetales tilskuddet direkte til skogeiersamvirket. For skogeiere som setter ut plantene selv, skal han eller hun søke om tilskudd til kommunen slik de gjør for andre tilskudd, opplyser Olav Bjella.