Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Medlemmer i valgkomiteen trekker seg – styret kaller inn til nytt årsmøte

Styret har bedt årsmøtets ordfører om å kalle inn til et nytt årsmøte i månedsskiftet august−september for å supplere valgkomiteen med nye medlemmer, varamedlemmer og valg av ny leder i tråd med vedtektene. Dette etter at deler av valgkomiteen har valgt å trekke seg.


VIKEN SKOGS ÅRSMØTE: Årsmøtet ble avholdt på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker torsdag 31. mars

Administrasjonen har mottatt melding fra lederen av valgkomiteen Helge Lindstad, om at han selv og tre andre medlemmer i valgkomiteen trekker seg. Gjenværende medlem, Andris Kvam, har gitt beskjed om at han inntil videre ønsker å bli sittende.

Prosessen videre

Styret i Viken Skog tar meddelelsen fra lederen og tre av medlemmene i valgkomiteen om at de trekker seg fra sine verv til etterretning. Styret har bedt årsmøtets ordfører om å kalle inn til et nytt årsmøte i månedsskiftet august−september for å supplere valgkomiteen med nye medlemmer, varamedlemmer og valg av ny leder i tråd med vedtektene.

Styret ber gjenværende medlem og valgte varamedlemmer i valgkomiteen om å innhente forslag på kandidater og foreta en innstilling til årsmøtet.

Innstillingen sendes til behandling i valgkretsene forut for årsmøtet. Dato for årsmøtet blir kunngjort så snart det er klart.

Les saken fra Viken Skogs årsmøte

Styret i Viken Skog 

Stemmeavgivningen på årsmøte 31. mars ga Olav Breivik (Indre Østfold og omegn) et solid mandat som ny styreleder. Stemmeavgivningen viste klart flertall for valgkomiteens innstilling her. Erland Lundby (Hurdal) fikk fornyet tillit på årsmøtet som nestleder etter at det først ble fremmet benkeforslag på han som styremedlem. Astrid Lier Rømuld (Indre Østfold og omegn) ble valgt som nytt styremedlem.

Verken Lars Fredrik Stuve (Ringerike) eller Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold) var på valg som styremedlemmer. Skogbrukslederne Kai Reidar Dølven og Anders Wåla er ansattvalgte styrerepresentanter, mens skogbrukslederne Nils Amund Krog og Ivar A. Smedsrud er ansattvalgte varamedlemmer.