Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Endring av eierskap i Moelven

Viken Skog SA har sammen med Felleskjøpet Agri SA og AT Skog SA opprettet selskapet Skog AS. Det nye selskapet Skog AS har inngått bindende avtale om kjøp av Felleskjøpet Agri SA og Eidsiva Vekst AS sine aksjeposter i Moelven Industrier ASA.


Selgerne overdrar samlet 51 338 629 aksjer, hvorav 20 535 452 aksjer (tilsvarende 15,85 %) overdras fra Felleskjøpet Agri SA og 30 803 177 aksjer (tilsvarende 23,78 %) fra Eidsiva Vekst AS.

Aksjesalget utløser forkjøpsrett. Det foreligger ikke øvrige betingelser for gjennomføring av aksjeoverdragelsen. Transaksjonen forventes gjennomført tidlig i 2020.

For ytterligere informasjon: