Et av verdens største skogindustriselskaper deltok på Tømmer & Marked 2020

Canfor omsetter for nærmere 50 milliarder kroner, og produserer 7,2 millioner board fett med trelast. Det vil si cirka 17 millioner kubikk. Senior Vice President for Canadian Operations, Stephen Mackie, var i Norge over to dager under Tømmer & Marked 2020. Mackie holdt da to innlegg; et for industrikundene som var samlet på «Market Seminar» dagen før hovedkonferansen, og et på selve Tømmer & Marked 2020. På "Market Seminar" åpnet han opp rundt hvordan en av verdens største skogindustriselskaper ser på markedet. På selve hovedkonferansen tok han mer generelt for seg muligheter og utfordringer, samt erfaringer de har gjort seg rundt billetømmer-situasjonen. Han avsluttet med en tydelig oppfordring om at skogkultur må være høyeste prioritert for å kunne levere høykvalitets tømmer.