Ekstrem skogbrannfare

Nå er det knusktørt på bakken etter mange dager med sammenhengende varmt vær. Den unormalt lange varmeperioden med vind har ført til høyeste nivå av beredskap for skogbrann. Viken Skog har iverksatt en rekke tiltak og gjør en risikovurdering før alle nye skogsdrifter iverksettes.


 

Skogbrannindeksen er høy i de fleste områder i Viken Skogs geografi. Vi vurderer konstant skogbrannfaren, snakker med brannvesenet og flytter aktivitetene til mindre utsatte områder om det er nødvendig.  I tillegg har vi tett dialog med hogstentreprenørne.

Ber bønder og skogeiere bidra med brannberedskap

Organisasjonssjef i Viken Skog viser til Bondelagets og Brannvesenets oppfordring til bønder og skogeiere om å fylle gjødselsvogner med vann og ha de i beredskap.

-Gjødselsvogner kan være et viktig verktøy ved skogbranner og de fleste rommer 9000 liter, som kan være helt avgjørende ved en skogbrann. Jeg oppfordrer også skogeiere til å ta en tur ut å sjekke eiendommen sin der man vet det ferdes mye folk. Det er så lite som skal til og vi er nødt til å samarbeide i alle ledd, sier Bjella.

God kontakt med brannvesenet

-Vi følger skogbrannindeksen pr. kommune og iverksetter tiltak fortløpende ved behov. Vi har en tett dialog med brannvesenet, som vi også har et godt samarbeid med. Vi gjør en grundig risikovurdering før alle skogsdrifter, sier produksjonssjef i Viken Skog, Tore Askilsrud.

Brannindeksen ligger på http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html  Følg med her for oppdateringer. Det vil være lokale variasjoner avhengig av skog- og marktype, eksponering etc.

Skogbrannforebygging

Viken Skog har i samarbeid med Skogbrand hatt en gjennomgang med skogsentreprenørene om aktuelle tiltak og skogbrannforebygging ved skogsdrift og hva man eventuelt gjør dersom  en brann starter. Det er delt ut beredskapspakker til alle som har deltatt på gjennomgangen.

Beredskapspakkene skal gjøre det mulig å slukke mindre branner og består av følgende:

 • Vanndunk på 25 liter fylt med vann og såpe for økt slukkeeffekt
 • Vanningskanne med spredehode
 • Skogbrannsmekke
 • Hakke

 Tiltak for skogsarbeid ved brannfare

 • Informer om brannfare til alle aktører
 • Sorter arbeidsoppdragene etter brannfare - normalt minst brannfare på de beste boniteter
 • Driv nærmest mulig vei
 • Unngå om mulig bruk av belter og kjettinger (gnistfare)
 • Sørge for tilstrekkelig kommunikasjonsmuligheter
 • Ha brannslukningsapparat eller vannkanne tilgjengelig
 • Gå over arbeidsfeltet før det forlates for dagen

Generelt bør man vise forsiktighet og sørge for godt vedlikehold og ettersyn på alt teknisk utstyr.

 Tiltak ved skogbrann

 • Sørg for rask og nøyaktig varsling, på telefon 110
 • Bistå brannvesen i den grad de har behov, samt ha oversikt over nærmeste vanntilgang
 • Sørg for at adkomstveiene ikke er sperret av skogsmaskin, bil eller annet