Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Tilsammen inntil 60 millioner kroner.


Coronasituasjonen, og utfordringer knyttet til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser, har ført til store utfordringer med hvordan næringen skal få gjennomført den planlagte skogplantingen i vår. Landbruks- og matdepartementet legger med dette til rette for at skognæringen likevel skal få økonomi til å gjennomføre denne plantingen.

-Viktig å få gjennomført plantingen

- Jeg håper et ekstra plantetilskudd vil hjelpe skognæringen til å få gjennomført skogplantingen i denne krevende situasjonen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

– Vi må prøve å unngå at all aktivitet i skogbruket stanser opp på grunn av coronapandemien. En utfordring skognæringen har signalisert til meg er knyttet til tilgangen på arbeidskraft til planting. Plantene er produsert og ligger på lager. Jeg mener det er viktig at skogplantingen blir gjennomført som planlagt, slik at plantene ikke må kastes, sier Bollestad

 

Planteskolene har produsert om lag 28 millioner skogplanter for utplanting våren 2020. Koronasituasjonen, og utfordringer knyttet til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser, har ført til usikkerhet om vårens skogplanting kan gjennomføres som planlagt. Skognæringen peker på at det ved bruk av annen arbeidskraft tilkommer kostnader til rekruttering, opplæring og ekstraordinær oppfølging i felt.

Tiltaket vil bidra til at skogplanteskolene kan holde aktiviteten oppe.

Organisasjonssjef i Viken Skog Olav Bjella er fornøyd med at Landbruks- og matdepartementet agerte så raskt.

Dette er vi i Viken Skog og resten av skogsamvirket fornøyd med. Det at LMD åpnet for et ekstraordinært tilskudd på inntil to kroner pr skogplante og inntil 60 millioner kroner denne våren er viktig for gjennomføringen. Nå jobber vi med planlegging av hvordan vi rent praktisk skal få all plantingen til å gå så bra for seg som mulig, sier Bjella.