-Dette har hele tiden vært målet mitt

Knut Erik Brager (24) fra Søndre Land har hatt en drøm og et mål hele livet om å utdanne seg innenfor skognæringen og få seg jobb i Viken Skog. Denne uken startet han opp som skogkulturansvarlig i Viken Skog og er både glad og stolt for at han nå trer inn i «Viken-uniformen»


Odelsgutten Knut Erik Brager fra Søndre Land har alltid visst at skogen skulle bli hans fremtidige yrkesvei.

 -Jeg er oppvokst på gård med skog og har alltid hatt en interesse for skogen. Jeg tok først 4 år på Valle Videregående Skole hvor jeg tok skogbruk og agronomutdanning. Så var jeg gjennom et 2 års læringsløp. Jeg har tatt fagbrev som skogsarbeider i Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) og vært utplassert i Struksnæs Skog og kjørt både lassbærer og hogstmaskin. Jeg ble tilbud fast jobb i BTA og jobbet der en liten stund som skogsarbeider da plutselig drømmejobben i Viken Skog dukket opp. Jeg ble så glad og ikke minst stolt da jeg ble en del av ansatt-teamet i Viken Skog. Nå har jeg fått egen bil med navnet mitt på og det er litt tøft, sier Brager.

Det var ikke bare Knut Erik som var stolt, også foreldrene som også er andelseiere i Viken Skog var tydelig stolte av sønnen sin. Han har hjulpet til og jobbet i skogen med foreldrene i mange år allerede.

 

Et aktivt skogbruk med fokus på skogkultur

-Jeg har vært aktiv i skogbruket hjemme i mange år og det opptar meg veldig det å skjøtte skogen sin riktig å drive et aktivt skogbruk. Jeg har nok en fordel i jobben som skogkulturansvarlig at jeg er lokalkjent i området og kjenner både bygda og folka godt. Jeg ser frem til å samarbeide med erfarne kollegaer i Viken Skog og ikke minst lytte til hva skogeieren ønsker. Målet må være at vi i vi i samarbeid kan finne de beste løsninger for skogen, sier Brager som kommer til å fokusere på ungskogpleie, planting og miljøhensyn i den nye jobben.

 

En del av Viken Skog-konsernet

-Jeg har alltid kjent til Viken Skog i og med at familien har benyttet Viken Skog i alle år. Jeg kjenner selskapet og verdiene og det er derfor jeg i mange år har satt meg mål om å bli en del av Viken Skog-konsernet. Viken Skog er et solid selskap hvor ting er på «stell». Skogen i et klimaperspektiv er viktig og en fremtidsrettet næring. Jeg har veldig sansen for kampanjen Tenk Tre som jeg mener er både riktig og viktig, sier Brager entusiastisk.