Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

-Det handler om å ikke gi seg

Skogstudent Martin Tangen (29) fra Åsa er ferdig med 2 år studier på skogfag på Evenstad. Da Viken Skog ikke hadde noen utlyst sommerjobb tok han saken i egne hender. Viken Skog tok han på alvor og hele denne sommeren er han i full jobb i skogavdelingen i Viken Skog.


Den fremoverlente skogstudenten har allerede jobbet tre uker med skogkulturkontroll hvor han tar seg av etterkontroll av planting og prising av ungskogpleieoppdrag.

Teori ut i praksis

-Nå får jeg jo virkelig satt teorien ut i praksis, og brukt det jeg har lært de to årene på Evenstad. Dette er så interessant og lærerikt. Jeg ser etter om plantingen er i henhold. Dvs. antall planter pr. dekar og riktig plass på planteplasser. På ungskogpleie er jeg ute i felt med skogbruksleder og gir råd til skogeier og tilbud på ungskogpleie, sier Tangen.

-Flere jeg går på Evenstad med har hatt sommerjobb i andre skogeiersamvirkeforetak. Så da tenkte jeg at Viken Skog som er skogsamvirket i mitt lokalområde ville være perfekt sted å ha sommerjobb. Jeg tok kontakt med Viken Skog på nyåret og snakket med personalsjef Inge Myrlund og skogsjef Lars Haug om de skulle utlyse sommerjobb i skogavdelingen. Det var det egentlig ingen planer om denne sommeren. En kveld i april som vi hadde om rekruttering på Evenstad var blant annet Viken Skog ved Inge Myrlund og snakket om Viken Skog. Da han hadde snakket ferdig tok jeg han til side og spurte han rett ut om mulighetene for å få sommerjobb. Inge Myrlund tok meg på ordet og sa at det skulle de få til. Skal se jeg ble glad og må si jeg jobbet pro-aktivt for å få denne verdifulle erfaringen med sommerjobb hos Viken Skog, sier han.

Jobbing hele sommerferien

Det blir ikke noe sommerferie på studenten denne sommeren.

- Jeg har vært litt stor i kjeften og sa at jeg tok all jobb som Viken Skog ville gi meg. -Og sånn ble det, nå har jeg jobbet fra vi fikk skolefri og skal jobbe frem til skolestart 13. august, det gjør meg ingenting om jeg ikke får noe ferie for jeg stortrives med jobben i Viken Skog, sier Tangen fornøyd.

Tjueniåringen har rukket en del før han startet på Evenstad, og det var ikke gitt at det var skogbruk som skulle bli hans yrkesvalg.

Skogen,- en del av klimaløsningen

Etter videregående reiste Tangen til førstegangstjeneste i Bardufoss i Etterforsyningskompaniet i Rusta Leir hvor han var nestlagfører på krokvogn. Så bar det hjem til Ringerike hvor han kjørte graver og lastemaskin i halvannet år. Deretter fikk han jobb med logistikk i Power i Asker og etter det jobbet han i 4 år som deleselger i Honda/Citröen.

-Etter 4 år uten vindu på kontoret så fant jeg ut at det var greit å se dagslys igjen. Fikk meg jobb i Spenncon Rail som produksjonsarbeider, men fant ut at jeg ville satse å ta meg en utdannelse. Jeg ønsket å gå en annen vei enn alle andre, og etter gode samtaler med mine foreldre så ble vi enige o at skogbruk kunne være et flott yrkesvalg. Førstevalget var Evenstad og der har jeg nå gått i 2 år, og jeg stortrives der, Bare ålreite folk og godt miljø med mange dyktige lærere. Kombinasjonen med å være ute i skogen + være i kontakt med folk gir meg så mye. Foruten mine foreldre påvirkning, så var også en av grunnen til at jeg valgte nettopp skogbruk det at det sto så mye om skog og trenæringen i media. Det at skogen er en del av klimaløsningen og skogen er jo fornybar med uante muligheter. Jeg er 100% sikker på at jeg har tatt et riktig yrkesvalg, sier Tangen bestemt.

Nå har jeg vært 3 uker i Viken Skog og må si jeg er imponert. Alt er så profesjonelt og ikke minst alle de dyktige og kompetente kollegaene som er både hjelpsomme og deler sin kunnskap. Det er liksom ikke noe hierki her, men et flott samspill mellom ledelsen og ansatte. Jeg stortrives i Viken Skog, smiler Tangen fornøyd.

Godt samarbeid

Personalsjef i Viken Skog Inge Myrlund er opptatt av å være tett på utdanningsstedene. Tradisjonelt har ikke Viken Skog tatt inn sommervikarer, men senere år kjørt sommerprosjekter. Vi jobber med tettere bånd, og gode opplegg for studenter slik at de får en bedre innsikt i hvordan teori og praksis henger sammen. Det er viktig for oss at studentene også blir godt kjent med oss, og ved utvelgelse blir hjemsted en viktig faktor med tanke på fremtidig rekrutering.

-For oss i Viken Skog er det viktig å ha en god dialog både mot videregående skoler og høyskoler/universitet. Vi støtter opp om Velg Skog som jobber for omdømme og rekruttering til skognæringen på nasjonalt nivå. Vi trenger både bachelor- og master studenter, og engasjerer oss for å rekruttere til våre underleverandører som skogsmaskin, - og lassbærerførere. Vi har også et godt samarbeid og engasjerer oss ekstra i videregående skoler, spesielt Saggrenda og Valle, sier Myrlund som oppfordrer ungdommer til å tenke utdanning innen skognæringen. Det utdannes på langt nær nok personer til å møte næringas behov fremover på alle nivåer.