Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

-Det er helt rått hva tømmeret vi kjører blir til!

Entusiasmen var stor da områdelederne i Viken Logistikk nylig var på samling i Østfold. De fikk blant annet se hva tømmeret de frakter blir til når det er levert på Borregaard.


Hver dag hele året transporterer de tømmer på Østlandet for Viken Logistikk, men parkerer tømmerbilen et par dager i året for å samles og styrke selskapet ved å øke forståelsen for verdikjedesamarbeidet og bli bedre kjent på tvers av organisasjonene. 31 av områdelederne i Viken Logistikk var på samling med transportlederne i Viken Logistikk og produksjonsavdelingen i Viken Skog. Årets samling med totalt 42 personer startet med en befaring på Borregaard hvor de fikk se hva tømmeret de leverer der faktisk ender opp som. Det var ingen tvil om at gjengen ble imponert over besøket på Borregaard hvor de ble tatt i mot på en meget profesjonell måte av Endre Steinbru og Anne Bjørnstad.

På fellesmøte i Fredrikstad senere på dagen var det daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen, som også er styreleder i Viken Logistikk som ledet møtet sammen med daglig leder i Viken Logistikk Thomas Rotherud.

Utveksle erfaringer og styrke samarbeidet

Daglig leder i Viken Logistikk Thomas Rotherud er opptatt av å styrke samarbeidet på tvers av organisasjoner og ikke minst øke verdikjedesamarbeidet.

-Turen ble initiert av styret i Viken Logistikk for å styrke selskapet, med spesielt tanke på områdelederfunksjonen, øke forståelsen for verdikjedesamarbeidet og bli bedre kjent på tvers av organisasjoner. Transportører som kjører for oss tilhører ulike transportselskap og da er det nyttig å utveksle erfaringer. Dette styrker samarbeidet mellom områdene, både internt i transportselskapene, men også på tvers av transportselskapene. I fjor gikk turen til Sverige, mens i år så har vi vært i Østfold. Svært mange av transportørene kjører virke som ender opp hos Borregaard og da er det interessant å se hva slags produkter som faktisk kommer ut av tømmerstokkene de leverer til fabrikken, sier Rotherud.

I gamle dager var det nesten et dagsverk å få frem en tømmerstokk, -det er litt annerledes nå. På Borregaard forbruker de tømmer og flis tilsvarende 1 million kubikk tømmer i året. Viken Logistikk leverer nærmere 150 000 kubikk i året til Borregaard.

Bilde: Gutta var et eneste stort glis da de var på Borregaard. Fra venstre Helge Bakken, Harald Lysaker, Arne Kjernås og Håkon Kaugerud.

Alt som kan lages av olje kan også lages av tre

Tømmertransportør i TREKK og områdeleder Tommy Rustad kjører ca 38-40 000 kubikk tømmer i året på bilen sin med et par årsverk. Han mener slike samlinger er veldig viktig for tømmertransportørene og var spesielt imponert over befaringen på Borregaard.

-Det er jo helt rått hva tømmeret vi kjører blir til av sluttprodukter! På Borregaard lager de produkter du ikke ante kunne lages av tre. Av 1000 kilo tømmer blir hele 875 kilo til salgbare produkter og de resterende 125 kiloene bruker de til forbrenning på fabrikken. I dag har jeg lært skikkelig mye, spesielt det med alle produktene fra bioetanol og vanilin, sier Rustad engasjert.

-Det er veldig ålreit for oss med områdelederturer som Viken Logistikk arrangerer. Vi får faglig påfyll, vi får mer innsikt i verdikjedeperspektivet, effektivisering også kan vi diskutere og dele utfordringer og erfaringer. I tillegg er det viktig med sosialiseringen og bli bedre kjent med andre områdeledere og apparatet i Viken Skog. Det som er så bra med Viken Logistikk er at vi får overlatt den daglige logistikken slik at det blir mest mulig rasjonelt og effektivt og inntjeningen blir bedre. For oss tømmertransportører er den største utfordringen det å få tømmerbilen til å gå mest mulig effektivt. Også har vi trivielle ting som vær og føre. Dårlige veier og skrale velteplasser skaper også hodebry. Det er også mange hensyn å ta i forhold til kvoter og lagringsplass, sier Rustad som er oppvokst i skognæringen.

Bilde: Nils Topstad og Tommy Rustad ble inspirert av omvisningen på Borregaard.

4. generasjon tømmertransportør

Tommy Rustad har fått tømmerkjøringen inn i blodet.

-Jeg er 4. generasjon tømmertransportør. Oldefar drev med tømmerfløting på Råsjøen på Romeriksåsen. Farfar startet med tømmertransport på 1930-tallet med en gammel Bedford og far startet med tømmertransport i 1963. Jeg begynte å kjøre tømmer i 1991 sammen med «Farsan» og i 2000 fikk jeg egen tømmerbil, men hadde stort sett en innleid sjåfør på den frem til 2010 hvor jeg begynte å kjøre selv, sier han. Og nettopp det å kjøre, -det kan Tommy Rustad… I 2015 tok han EM-gull i Rallycross Supercar og har blitt Norgesmester hele seks ganger.

Verdikjedeperspektivet

TREKK som Ørnulf Warberg er daglig leder i transporterer ca 1,9 millioner kubikk tømmer i året som tilsvarer totalt 45 000 tonn vogntoglass på 60 tonn. Selskapet består av totalt 45 firmaer og 65 vogntog med ca 70 sjåfører. For Warberg er samlinger som dette noe de så absolutt prioriterer og han mener det er viktig å fokusere på verdikjedperspektivet.

-Dette er kjempebra og nyttig at Viken Logistikk arrangerer slike turer. Jeg har mottatt mange gode tilbakemeldinger og både befaringen på Borregaard og møtet på hotellet senere på dagen hvor daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen snakket om verdikjedeperspektivet og hvordan vi sammen kan jobbe enda mer rasjonelt og effektivt. Det ble også satt pris på båtturen i skjærgården i Fredrikstad med reker og godt drikke senere på kvelden. Vi i TREKK har jobbet i mange år for gode relasjoner mellom transportørene og områdene. På samlinger og turer som dette bygger man relasjoner på en annen måte og som vi alle drar godt nytte av det, sier Warberg og får støtte i det fra transportleder i Viken Logistikk Jeanette Kleven.

Viken Logistikk AS: Selskapet er et samarbeid mellom Viken Skog SA som er hovedaksjonær med 51% og Trekk Tømmer AS, Akershus og Østfold Virkestransport AS, Nyhus Transport AS, Ekeren Tømmertransport AS, Terje Bråthen, Sørlie Transport AS og Bøhaugen Transport AS. Viken Logistikk AS har ansvaret for transportstyringen av tømmerbilene i Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold og Oppland som omfatter ca 120 tømmerbiler. Selskapet skal foruten å sikre effektiv og rasjonell tømmertransport, sørge for at skogeier og industrikunde får høy service- og leveringsgrad og i tillegg sikre transportørene forutsigbarhet gjennom bedre planlegging.