-Det blir fortsatt kamp om tømmeret

– Vi vil fortsatt se stor etterspørsel etter sagtømmer, massevirke og energivirke, spår daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog. Han gav sin vurdering av tømmermarkedet under Viken Skogs informasjonsmøte for skogeiere bosatt i Oslo og omegn som samlet 160 deltakere.


Tekst: Gina Aakre NSF og Linda Camilla Strømsod, Viken Skog. Foto: Linda Camilla Strømsod

Bilde: Oslomøtet samlet en rekke høyaktuelle foredragsholdere. Fra venstre adm.dir Bergene Holm, Erland Løkken, Nils Bøhn Norges Skogeierforbund,  daglig leder Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen, styreleder Viken Skog, Olav Breivik, skogsjef Løvnskiold-Vækerø, Carl Gustaf Rye-Lorentz og adm. dir Norske Skog Saugbrugs, Kjell Arve Kure.

Fremtidige skogeier Endre Lie hadde tatt turen til Sandvika for å delta på sitt aller første Oslo-skogeiermøte.

Bilde: Skogbruksleder Stein Strømmen og Endre Lie hadde en hyggelig skogprat på Oslomøtet

-Dette var veldig interessant og ikke minst lærerikt. Jeg likte spesielt godt innlegget om biodrivstoff i fra Erland Løkken i Bergene Holm. Jeg er bosatt i Oslo og skal etter hvert overta skog i Nesbyen. Jeg tror det er viktig å ha en møteplass også for Oslo-bosatte skogeiere som dette årlige informasjonsmøtet. Det frister så absolutt å overta skog nå med både med høye tømmerpriser, optimismen i næringen og ikke minst mulighetene med tømmerstokken, sier Lie som vurderer sterkt å delta på Viken Skogeierskole på Grefsenkollen 16. mars for å lære mer om skogbruk anno 2019.

Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen har tro på en god økonomi også i 2019.

– Ser vi på det korte bildet vil vi se at etterspørsel etter alle sortiment kommer til å sikre god økonomi også videre i 2019. Alle skal bli større på sagtømmer, så her senkes kvalitetskravene for å møte etterspørselen. Vi ser også høy etterspørsel etter massevirke, og her har vi jo opplevde en rekordpris foregående år med prisøkninger opp mot 75 prosent. Også energivirke er etterspurt, og det vil vi også se med flere varmeanlegg i drift, spesielt i Danmark, spådde daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.

Han ga en vurdering av konkurransen om tømmeret og eksport, sammen med nytilsatt daglig leder i Viken AT Markets Håkon H. Myhra

Det globale markedet

Myhra startet som daglig leder 1. januar i år, og kom da fra jobben som key account manager i samme selskap. Han gav de fremmøtte et bilde av markedsituasjonen for tømmer globalt, og trendene som påvirker eksporten av tømmer. Han understreket også viktigheten av å inne ha kompetanse på det globale markedet med tanke på den økte eksporten.

– I fjor gikk hver tredje tømmerstokk ut av landet. Når vi eksporterer tømmeret opererer vi med en helt annen risiko enn når vi handler innad i Norge, sa Myhra som påpekte av frakt, valuta og virkesmåling er elementer som påvirker handelen.

– Når det kommer til virkesmåling så gjøres dette på ulike måter i ulike land. Dermed kjøper man ett volum, og selger ett annet.

Myhra mener det globale markedet tilsier at vi fremdeles vil at stor etterspørsel etter norsk tømmer.

– Globalt er spesielt boligbygging en viktig driver for vår næring. Og da spesielt i de store økonomiene i Europa, Asia og Nord-Amerika. Klimatoppmøtet i Polen, der det ble enighet rundt helt konkrete kutt i CO2-utslipp vil også ha påvirkning. Vår næring kommer til å spille en viktig nøkkelrolle i denne overgangen, understreket Myhra.

Internasjonal politikk påvirker også tømmermarkedet globalt, påpekte Myhra.

– Et eksempel er USAs importtoll mot Canada, sa Myhra, som også pekte på de klimatiske forholdene med store barkebilleangrep og stormfellinger i Europa.

Norge eksporterer i dag mest til Sverige, Tyskland og Belgia. Og stort utbud av tømmer i Tyskland, på grunn av klimatiske forhold, har blant annet gjort at mye av eksporten måtte flyttes.

– Fremover ser vi store investeringer i biomasseanlegg, og her kommer vi til å se en kamp om tømmerstokken, sa Myhra, som fortalte om store ambisjoner om å komme inn i de danske markedet for bioenergi.

– Danskene har et økende behov, og er ikke selvforsynte med biovirke, fortalte Myhra.

 

Rekordår for Viken Skog

Olav Breivik, styreleder i Viken Skog, startet selve informasjonsmøtet med å dra de viktigste linjene for Viken Skog i året som har gått. Han pekte på nye rekorder i selskapet som kontraheringsrekord, innmålingsrekord og planterekord.

– Vi merket spesielt en økt konkurranseintensitet som på alle måter utfordrer samarbeidet mellom skogeiersamvirkene og skogens muligheter som en løsning på verdens klima og bærekraftspørsmål. Vi i Viken mener det krever en samlet skognæring, sa Breivik.

Tor Henrik Kristiansen gikk mer i detaljer for året som hadde gått. Det har aldri før vært avvirket så mye i Viken Skog som i 2018, og det ble innmålt 2,4 millioner kubikk tømmer. Det gir Viken Skog en markedsandel på 21,7 prosent og en økning på 0,7 prosent.

På spørsmål fra salen om fusjonsprosessene, og om Viken Skog har noe syn på hva som er optimalt, viste Kristiansen til frihandelen og de store aktørene som de handler med.

– Ender vi på fire skogeierforeninger så er vi på nivå med Sverige, sa Kristiansen som pekte på at det kunne være vanskelig for Viken Skog å finne samarbeidspartnere med den størrelsen som de nå har oppnådd.

– Dersom Viken Skog slår seg sammen med noen andre nå tipper vi en grense på 40 prosent av markedet, sa Kristiansen, som mente at det optimale for skogbruksforeningene ville være å følge tømmerstrømmene og ikke de geografiske forholdene når det gjelder samarbeid.

En viktig møteplass

Ekteparet Camilla Wiklund Melby og Henrik Rømcke fra Drammen har skog på Nesbyen og i Nore og Uvdal.

-Vi har vært andelseiere i Viken Skog siden 2004 og pleier å delta her på Oslomøtet for det er viktig for oss som ikke bor i nærheten av skogen vår og også ha en møteplass for å få siste nytt om selskapet og hva som rører seg i næringen, og så er det supert med den gode stemningen i næringen, sier Henrik Rømcke. Også kona Camilla er enig i det.

-Det er spennende å høre så engasjerte foredragsholdere. Jeg likte spesielt innlegget til Norske Skog og Bergene Holm og har lært mye i dag, sier Camilla.

Skogeierområdeleder i Asker og Bærum Helge Lindstad var et eneste stort smil etter møtet.

Bilde: Stemningen var meget god da Helge Lindstad og Olav Breivik oppsummerte møtet.

-Dette programmet var veldig bra! Meget interessante temaer og folk kommer faktisk langveisfra for å delta her. Jeg har inntrykk av at stemningen i vårt skogeierområde i Asker og Bærum er meget god. Vi har mange Viken-tro og lojale skogeier i vårt område. Vi holder sammen og mener det er viktig å stå samlet sammen i skogeiersamvirket, sier Lindstad.