Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Den nye sjefen tok pulsen i KiS

Kvinner i Skogbruket (KiS) har fått ny sjef. Skogbruksleder i Viken Skog Britt Godtlund vil nå satse på Kvinner i Skogbruket og tar med seg masse operativ erfaring hun vil bruke som daglig leder i KiS etter Kirsten Engeset. Nylig var hun med for å ta pulsen på årsmøtet til KiS i Trøndelag, et par måneder før hun starter i jobben.


Landsmøtet til KiS ble gjennomført på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal Kommune. Bak arrangement sto KiS’ avdeling Trøndelag, i samarbeid med ALLSKOG, KUN, Skogselskapet Trøndelag, Arena Skog og Kystskogbruket.

Kvinner i Skogbruket er en frittstående, uavhengig organisasjon som har til formål å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innenfor skogbruket, og vektlegge samhold og samarbeid. Organisasjonen er landsomfattende. Den ble stiftet i 1986 og baserer sin virksomhet på ideelt arbeid. Både myndighetene og organisasjoner i og utenfor skogbruket støtter arbeidet til Kvinner i Skogbruket.

Viken Skog utstyrte skogbruksleder Britt Godtlund med kamera, penn og papir som «utskremt» medarbeider på årsmøtet, noe hun løste på en glimrende måte.

For å forene det nyttige med den enda mer nyttige og hyggelige, var programmet 3-delt. Fredag inviterte Arena Skog (Skognæringen i Trøndelag) og Kystskogbruket deltakerne til et flott fagprogram med varierte temaer rundt trebruk. Som innleder startet Hanne Solheim Hansen, rektor ved Universitet Nord. Hennes innlegg «Kultur for vekst» satte fokus på målrettet jobbing for å se og utnyttet muligheter.

Deretter fulgte innlegget «Penger i tre - kommersielle muligheter med bruk av tre» , ( Kristin S. Wigum, Kysttredriver i Kystskogbruket og Kjersti Kinderås, klyngeleder Arena Skog) og «Bruk av trefiber, alternative formingsteknologier åpner for nye produktområder» ved Kathrin Mörseburg, seniorforsker ved RISE PFI. 

Kort pause med et fantastisk «på-kornet»-innslag av Gunn-Berit, kokkelærling på 7. året og garantert stjerne i lokal teater-verden. Hennes innstendige oppfordring til oss i salen gjaldt å hjelpe henne å bli kvitt Norges lengste bjørke-allé. 4 km med pollensprengte våryre bjørker som leder frem til Stiklestad. Den hadde uten tvil ødelagt drillpike-karrieren hennes og er til stadig plage når vårkjolen skal luftes. Fra skjemt til alvor; strålende poeng i vår skogfaglige streben etter å rydde nok bjørk!

Etter god latter fikk deltakerne to inspirerende historier om hva slags påvirkning små bedrifter kan ha i utforming av både det private og det offentlige rom - med trebruk i fokus. Snekkeriet, snekkerverksted i Verdalen og Blom arkitektkontor jobber målrettet og svært innovativt med trebruk i sine produkter.

 

Fagprogrammet ble avsluttet med tur ut til Klonarkivet på Stiklestad. To blide karer tok imot oss med bålkokt kaffe og analoge hjelpemidler for å sette oss inn i det tålmodige arbeidet som kreves for å dyrke frem godt frø og sterke/klimatilpassede skogplanter.

 

33 års innsats

Fredag ble avsluttet med flott middag, taler, gaver og munter sang. Økonomiansvarlig i KiS , Anne Herud , ble takket av på behørlig vis. 33 års innsats som medlem og ansvarlig for ryddige regnskap fortjener oppmerksomhet. Daglig leder Kirsten Engeset blir veldig snart pensjonist etter 13 år med ansvar for medlemmer, søknader, arrangement, underholdning, taler, låtskriving, nyhetsbrev, sekretærarbeid +++ alt som hører med i en daglig lederjobb når det er få å delegere til. 

 

Lørdagen ble tilbragt på ærverdige Holmen Gård, Verdalsbruket, i strålende høstsol. Verdalsbruket som er en av Norges største skogeiendommer, har siden 30-tallet hatt Storebrand som eier. Disponent Anders Børstad fortalte om bruket og dets aktivitet . Å eies av et livsforsikringsselskap poengterte han som nærmes perfekt da den bransjen er like gode til å tenke langsiktighet som skogbruket må være.

 

Årsmøtet i Kvinner i Skogbruket ble gjennomført med god og aktiv deltakelse fra salen. Liv Marit Strupstad var trygg og tydelig årsmøteleder og vi gikk gjennom ordinære årsmøtesaker som årsberetning, regnskap og valg.

 

Styrets leder Kjersti Rørmoen holdt årmøtetale med påfølgende generaldebatt. Temaer som kom opp i debatten var knyttet til organisasjonens muligheter, økonomi og vei inn i fremtiden. Det var så stort engasjement at Strupstad til slutt satte strek med hensyn til program for resten av dagen.

 

Kjersti Rørmoen ble gjenvalgt som leder og to unge, spreke medlemmer kom inn i styret. Nina Bråthen Slettum, skogbruksleder i ALLSKOG, skal representere Trøndelag. Fra Innlandet ble Mari Gubberud valgt inn. Hun jobber til daglig i SB Skog. Merete Larsmon, Sogn og Fjordane, gikk ut av styret, men fortsetter som 1. vara. Anna Arneberg, Buskerud, valgte også å ikke ta gjenvalg.

Bildet: Hovedstyret fra venstre: Kjersti Rørmoen, Nina Bråten Slettum, Halldis Linde Lie og Tone L. Fogth.  Mari Gubberud var ikke tilstede.

Pr. skrivende stund er ikke KiS’ årsmøte-resolusjon endelig vedtatt, men organisasjonen har valgt å fokusere på trebruk - økt trebruk, innovativt trebruk.

Tredje del av landsmøtet var viet nettverksbygging i skognæringen- «what`s in it for me?»

Kjersti Rørmoen og Nina Bråthen Slettum hadde innlegg om organisasjonen Kvinner i Skogbruket og rekruttering til organisasjonen. Så fulgte et svært interessant innlegg ved Karin Hovde, seniorforsker ved likestillingssenteret KUN. -Hvorfor snakker vi om kvinnelige skogeiere i Norge? Hun presenterte resultat fra et forskningsarbeid om hva som påvirker (kvinners) valg om å overta/ikke overta/overta, men ikke være aktiv.

Kvinnelige skogeier har generelt høy utdanning, men ikke på skog. Økt egen kompetanse gir økt aktivitet, og mange ønsker seg egne kurs og nettverk for kvinner. Det som har størst betydning for om kvinner benytter odelsretten sin er å få hjelpe far, såfremt han er den aktive skogbrukeren i familien, sier Karin Hovde. 

Knut Sklett holdt deretter et energisk og godt innlegg i kraft av å være skogpådriver i Namdalen. Jobben er resultat av et unisont bransjeprosjekt i Trøndelag, der næringens aktører har samlet seg til beste for skogbruket. Han kunne sikkert holdt på til søndag formiddag, men siste post på programmet var like viktig. 

Gro Follo, seniorforsker ved Ruralis, ledet paneldebatten der kvinnelige aktører presenterte sin historie og tilknytning til skogbruket før det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Karin Klingenberg Hokstad, markedssjef i ALLSKOG, var en av deltakerne. Hun snakket klart og tydelig om det positive ved å ha en jevnere fordeling av menn og kvinner på en arbeidsplass. Hvis det gjelder gjengs over, har skogbruket store gevinster å høste ved å få økt kvinneandel på både eiersiden og i skog- og trebasert næring. 

Programmet ble avsluttet og landsmøtet oppsummert av Randi Dille, leder i Det Norske Skogselskap.

Undertegnede ser lyst på fremtiden som daglig leder i KiS. Utrolig mange dyktige kvinner, unge som voksne er medlemmer i dag, og med pågangsmot og entusiasme er det bare å sette seg mål om flere medlemmer og enda bedre prosjekter og arrangementer. Jeg tar med meg humør, nysgjerrighet og et åpent sinn inn i jobben og går for gull - grønt gull!

Bildet: Daglig leder i KiS gjennom 13 år Kirsten Engeset ønsker Brit Godtlund lykke til som ny daglig leder i KiS.

 

Britt Godtlund, skogbruksleder Nes i Viken Skog og påtroppende daglig leder i Kvinner i Skogbruket.