Delta på årsmøte i ditt skogeierområde

Det lokale årsmøtet i skogeierområdet er en viktig møteplass for andelseiere i Viken Skog. I år avholdes disse i uke 14 og 15. Ta med neste generasjon skogeier og få siste nytt fra Viken Skog. Finn årsmøte for ditt lokale skogeierområde her


 

Oversikt årsmøter i Viken Skogs skogeierområder 2018

Onsdag 4. april:

Nedre Lågen,                   Bøndenes Hus, Tjølling                                             18:30

Nedre Romerike              Mortens Kro                                                               19:00

Nordre Vestfold               Berger gård, Strømmveien 691, Berger                   19:00

Numedal                          Idrettsskolen, Rollag                                                  19:00

                                         Skogeierlagene, samme sted                                    18:00

Ringerike                          Benterudstua                                                             19:00

Sarpsborg – Ytre Østfold  Tune Prestegård                                                      19:00

                                             Skogeierlagene, samme sted                                18:00

Torsdag 5. april:

Drammen og Hurum         Lierkroa                                                                    19:00

Nordre Land – Etnedal     Fretheim Grendehus, Aust-Torpa                           19:00

                                               Skogeierlagene N.Land og Torpa, samme sted 18:00

Smaalenene                       Bamsrudlåven                                                          19:00

Tønsbergdistriktet             Karlsvik gård, Tolvsrød                                             18:00

Fredag 6. april:

Sør-Aurdal                              Sørum Gjestgiveri                                                18:30

Mandag 9. april:

Krødsherad-Modum            Tyrifjord Hotell                                                       19:00

Midtre Vestfold                     Gjennestad Gartnerskole, Kantinen                     18:30

Våler og Svinndal                   Bøndenes Hus, Svinndal                                      18:30

Øvre Romerike                       Oppistua, Onsrud Østre                                      18:30

Øvre Valdres                           Munkekroen, Valdres Folkemuseum                  20:00              

                                                Mat kl. 19:00. Skogeierlagene, samme sted       19:45

Tirsdag 10. april:

Eiker                                       Planteskolen, Hokksund                                        19:00

Hadeland                              Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker                               18:30

Hallingdal                             Solstad Hotell, Gol                                                   19:30

                                               Fagseminar, samme sted                                        17:00

Hessa                                   Peisestua, Fjellheim, Spydeberg                               19:00  

Lardal og Siljan                   Høyt og Lavt Kafe                                                       18:30

Sigdal-Eggedal                   Frydheim grendehus                                                  19:30

                                               Åpent møte fra kl. 18:00

Onsdag 11. april:

Asker og Bærum                    Fjøset, Økri gård, Brenneveien 85                          19:00

Follo                                            Folkvang, Frogn                                                   19:00

Sandsvær/Kongsberg            Efteløt Menighetshus                                               19:30

Søndre Land og Fluberg        Bjørnen, Odnes                                                       19:00

Koldtbord kl. 17:30. Påmelding til k@granum-gard.no senest 8. april. Skogeierlaget, samme sted  kl.18:30

Østre Romerike                       Aur Gjestegård                                                        18:00