Tømmermarkedet og koronakrisen – noen refleksjoner fra en analytiker på markedet

Sjef for området skog og landbruk i Danske Bank, Johan Freij har markert seg som en ledende analytiker på tømmermarkedet. Han tegnet på Tømmer & Marked 2020 opp rammene og trendene for markedet slik det så ut før effektene av koronaviruset slo til. I tiden etter Tømmer & Marked har situasjonen endret seg. Vi har derfor fått Freij til å si litt om hvordan betingelsene for skognæringen har endret seg de siste seks ukene, og med effektene av Covid-19 i tankene; hva blir viktig og hvordan tenker han at skogbruket internasjonalt påvirkes og hvordan vi i Norge bør forholde oss i tiden fremover.


 

Turbulent

-Under foredraget mitt i Norge under Tømmer & Marked 2020 snakket jeg om skogbrukets muligheter i fremtiden og la vekt på at klimaspørsmålet i stor grad vil påvirke skogsektoren i fremtiden. Jeg fremhevet da Norges fantastiske posisjon i den sammenheng. I utgangspunktet står jeg fast ved mine meninger her. Samtidig er det ekstremt vanskelig å kommentere noe akkurat nå. Vi må huske på at ingen vet hvordan dette vil utvikle seg. Alt endres med en hastighet som ingen har vært oppe i før. Samtidig tror de fleste at denne situasjonen ikke vil vare evig på noen måte, men etter min mening er det mye som tyder på at vi vil få en veldig turbulent periode i en rekke måneder fremover, sier Freij.

Skogsektoren mindre berørt enn andre næringer

Vi går nå inn i en internasjonal lavkonjunktur der noen bransjer blir hardere rammet enn andre. Samtidig påpeker Freij at han tror skogsektoren vil lide mindre enn de fleste andre næringer. -Sektoren er ikke like avhengig av ulike importerte insatsfaktorer som andre næringer. Selvfølgelig vil etterspørselen etter papir i alle former falle når vi går inn i en lavkonjunktur, men de underliggende behovene vil vedvare. Emballasjesiden blir hardt rammet på kort og mellomlang sikt. Byggsektoren risikerer å måtte redusere noe som vil påvirke treindustrien. Samtidig vet vi at behovet for boliger vil fortsette, og byggesektoren er et område som vi ser for oss at får ulike former for stimulans når verdens beslutningstakere ønsker å få hjulene til å rulle igjen.

Direkte konsekvenser for nordisk skogbruk vil sannsynligvis være noe synkende tømmerpriser. Skogkultur med plantning og rydding vil bli berørt i år da det vil være vanskeligere å få utenlandsk arbeidskraft. Eiendomsprisene vil sannsynligvis falle litt da alle kjøpere føler seg mer usikre og ikke føler de har like stor betalingsevne som før.

Investeringer i klimasmart teknologi?

Et stort spørsmål er hvordan arbeidet med å endre til et mer klimasmart samfunn blir påvirket. Her kan det virkelig gå i to retninger. I verste fall mener verdens beslutningstakere at man rett og slett ikke har råd til klimapositive tiltak, og at prisen på fossil energi vil være så lav at de kommersielle drivkreftene vil forsvinne. I beste fall ser forutseende beslutningstakere en mulighet i denne situasjonen. Det er nå det virkelig er tiden for å investere i klimasmart teknologi. Det burde bli utfallet i Norge, med sin unikt sterke økonomiske situasjon, avslutter Freij.

Les og se foredraget til Johan Freij på Tømmer & Marked 2020: Markedsanalysen 

Ønsker du å abbonere på Danske Banks nyhetsbrev: "Skog & Ekonomi" som gis ut fire ganger i året - meld deg på her.