Beste tømmerpris siden 2008

Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene på ti år i 1. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk de 395 kroner per kubikkmeter, 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet gikk litt ned. Dette viser foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).


 

Kilde: SSB

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 1. kvartal 2018, som innebærer en nedgang på 141 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, som er en økning på 8 prosent fra året før.

Massevirkeprisen økte med 25 prosent

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 395 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 1. kvartal 2018. Det er 48 kroner mer enn i samme kvartal 2017. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis 9 og 4 prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 26 og 25 prosent.

Eksporten økte

Det ble eksportert 879 000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2018. Sammenlignet med 1. kvartal 2017 er det en oppgang på 70 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 57 prosent av det eksporterte tømmeret, omtrent som i samme tidsrom året før.

 Les mer her