Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Begna Bruk investerer i ny saglinje

Styret i Begna Bruk setter av 60 millioner kroner til oppgradering av saglinja. – Med denne investeringen vil sagbruket være sikret for den kommende generasjonen, sier styreleder Atle Nilsen.


Begna Bruk

BEGNA BRUK: Sagbruket i Begnadalen i Sør-Aurdal kommune har i overkant av 50 ansatte, og er en av de største arbeidsplassene i Valdres. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Fra før har Begna Bruk investert i ny tørke og nytt administrasjonsbygg. Begge deler ble tatt i bruk i 2023. Begna Bruk kjøpte dessuten en tomt på 51,6 dekar av Sør-Aurdal kommune i fjor høst. Tomta, som ligger i sørenden av sagbruket, gir plass til mer tømmer. På sikt skal deler av tomta også brukes til å lagre trelast.

I tillegg har det vært gjort andre oppgraderinger i løpet av de siste årene, blant annet ble det lagt ned belegningsstein på store deler av tømmertomta i 2021.

– Alt i alt, inkludert det vi skal i gang med nå, er det satt av i overkant av 100 millioner kroner for å styrke Begna Bruks konkurransekraft og bedre arbeidsforholdene på sagbruket. Dette hadde ikke gått uten Viken Skog som majoritetseier. Skogeiersamvirket har hele tiden vært tydelig på at de ønsker å investere i hele verdikjeden, og på Begna Bruk er det kort vei fra skog til industri, fastslår Atle Nilsen, som er styreleder i Begna Bruk og RingAlm.

STYRELEDER: Atle Nilsen. Foto: Elin Harstad Iversen, Ringerikes Blad

Moderne teknologi

Halvor Thørud, som er daglig leder i Begna Bruk og RingAlm, forteller at den nye investeringen blir et betydelig løft for sagbruket i Begnadalen.

– Den største investeringen er nytt styringssystem i saglinja. Her blir det moderne teknologi som sørger for at tømmerstokkene blir utnyttet optimalt. Vi kan både bruke mer av stokken og øke volumet, noe som bedrer konkurransekraften til Begna Bruk. I tillegg vil saglinja bli helsikret, noe som bidrar til å gjøre sagbruket til en enda tryggere arbeidsplass, forteller Halvor Thørud.

DAGLIG LEDER: Halvor Thørud.

Skal være ferdig i 2025

I tillegg skal det investeres i et nytt og mer effektiv tømmerinntak og en ny fotowebstasjon som tar bilder av hele tømmerbillass.

– Virkesmålingen skal fortsatt være på plass på Begna Bruk, men fotowebstasjonen skal brukes til å måle de minste tømmerdimensjonene. Det utgjør 18 prosent av tømmeret vi får inn. Med ny fotoweb trenger ikke dette tømmeret å gå gjennom tømmersorteringen, noe som effektiviserer den biten også, sier Halvor Thørud.

– Bedre produktivitet og utnyttelse av anlegget, og dessuten bedre HMS-forhold for de ansatte, gjør disse oppgraderingene til noe vi virkelig gleder oss til og har tro på, legger han til.

Arbeidet med de ulike oppgavene starter til sommeren, og i løpet av 2025 vil alle investeringene være gjennomført og operative.