Glommen Mjøsen Skogs anvendelse av forkjøpsretten, utløste også tilbudsplikt på samtlige aksjer til øvrige aksjonærer.

Glommen Mjøsen Skog har, i tråd med aksjonæravtalen, sendt AT Skog tilbud på kjøp av alle aksjene i Moelven Industrier. Prisen på aksjene er tilsvarende den Skog Holdco ville kjøpe aksjene for fra Eidsiva og Felleskjøpet.

AT Skog har hele tiden hatt to mulige utganger av denne prosessen. Vi har hele tiden ansett begge som like gode utfall, dog med vesentlig forskjellig innhold. AT Skog skisserte tidlig begge disse utgangene da prosessen ble initiert i desember 2019.

  1. Enten ville vi gjennom vårt kjøp, gjennom Skog Holdco, bli en større eier og sammen utvikle Moelven videre med øvrige eiere,
  2. Eller ville Glommen Mjøsen bruke sin forkjøpsrett og med det bli en dominerende eier med over 50 % av aksjene.

Hva er så AT Skogs vurdering og grunnlag nå for å selge alle aksjene i Moelven Industrier?

AT Skog er ikke komfortabel med en fortsatt innelåst posisjon. En mulighet for exit er derfor kjærkommen og det til en fornuftig pris her og nå. Spekulasjoner om høye verdsettelser ved en eventuell børsintroduksjon og nedsalg til andre investorer, blir på dette tidspunktet en for stor risiko slik eiersituasjonen er. En slik prosess vil også kunne medføre utvanning av skogeierskapet og er ikke i tråd med de intensjonene AT Skog har med deltagelse i Moelven Industrier.

AT Skog vil fortsatt være en god og forutsigbar tømmerleverandør til Moelven – konsernet og ønsker Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog lykke til videre med eierskapet i Moelven Industrier.

Fullt forståelig

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik har forståelse for AT Skogs avgjørelse.

-Det er fullt forståelig at AT Skog selger seg ut av selskapet, og det ligger ingen dramatikk i det. Det har ligget i luften en stund at dette ble resultatet og er helt naturlig slik situasjonen er nå. Vi fortsetter det tette og gode samarbeidet med AT Skog. For oss i Viken Skog blir det viktig å være med å utvikle Moelven Industrier videre, sier Breivik.