AT Skog og Vestskog tar et nytt felles steg

AT Skog SA og Vestskog SA har signert en intensjonsavtale om å jobbe frem et felles forslag til fusjonsplan.


 

Selskapet vil omsette for ca. NOK 1 mrd. basert på årlig handel med om lag 1,5 millioner kubikk tømmer.

-Ved å slå oss sammen oppnår skogeiere økt nytteverdi i form av høyere effektivitet, bedre rammebetingelser og forutsigbarhet. Våre ansatte får større utviklingsmuligheter og styrker selskapets desentraliserte organisasjon. Kompetansen våre ansatte innehar, skal øke verdiene for våre medlemmer, sier adm.dir i AT Skog, Anders Øynes.

Forutsetninger som er lagt til grunn for det videre arbeidet:

  • Motto: Stolt fortid - stor fremtid
  • Overtakende selskap er AT Skog
  • Lokalisering med utgangspunkt som dagens, med hovedkontor i Skien
  • Desentraliserte fellesfunksjoner

Partene mener en sammenslått virksomhet vil være bedre rustet til å møte de utfordringer vi man må forvente i markedet fremover. Videre gir sammenslåing en mulighet til ytterligere spesialisering og modernisering av organisasjon, produksjon og logistikk. Selskapet får en bredere tilstedeværelse i markedet med økt fokus på kundeservice.

Den organisatoriske prosessen videre omhandler informasjon og forankring. Det blir møter og behandling i valgkretsene i forbindelse med lokale årsmøter og beslutning i årsmøtene våren 2019.