Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsmøtet gikk inn for etterbetaling – Olav Breivik gjenvalgt

Olav Breivik (69) går nå inn i sitt niende år som styreleder i Viken Skog, mens det ble en valgthriller om både ett av styrevervene og om nestledervervet. I tillegg til valg og gjenvalg var etterbetaling en viktig sak på årsmøtet. Det endte med at årsmøtet enstemmig støttet styrets forslag til etterbetaling.


Styret 2022_Lars Fredrik Stuve, Ragnhild Hallenstvedt, Olav Breivik, Erland Lundby, Anders Wåla, Astrid Lier Rømuld og Kai Reidar Dølven Foto BHP

STYRET 2022: Fra venstre: Lars Fredrik Stuve, Ragnhild Hallenstvedt, Olav Breivik, Erland Lundby, Anders Wåla, Astrid Lier Rømuld og Kai Reidar Dølven. Foto Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

− Jeg er glad for fornyet tillit som styreleder, og jeg er glad for at det ble enighet om en etterbetaling på tømmerleveranser. Nå skal vi jobbe videre med vår planlagte industrisatsing i Treklyngen Industripark i Hønefoss. Det er bare å brette opp ermene og fortsette arbeidet, sier Olav Breivik, som har vært styreleder siden 2014.

FORTSETTER: Olav Breivik er glad for fornyet tillit.

Valgkomiteens leder, Hans Christian Endrerud, trakk frem Olav Breiviks arbeidskapasitet og de resultatene selskapet har hatt siden han kom inn som styreleder.

− Vi ønsker derfor at Olav skal fortsette sitt arbeid med å utvikle Viken Skog videre, særlig med tanke på den industriutviklingen som det nå jobbes med på Treklyngen i Hønefoss. I det arbeidet har Olav Breivik vært en særdeles viktig pådriver, sa Endrerud.

Over 100 millioner tilbakeføres

Til sammen skal nå 50 millioner kroner deles ut til andelseierne som har levert tømmer gjennom Viken Skog i løpet av årene fra og med 2017 til og med 2021. I tillegg plasseres 50 millioner kroner av fjorårets overskudd i etterbetalingsfondet.

Årsmøtet gikk også inn for styrets forslag om å utbetale 7,5 millioner kroner i utbytte for 2021. Dette gir 3,5 prosent på obligatorisk andelskapital og 4 prosent på tilleggskapital til andelseierne, som er nær det maksimale av det samvirkeloven tillater.

– Etterbetalingen er et viktig signal tilbake til skogeierne. Jeg støtter fullt ut styrets forslag om etterbetaling på 50 millioner kroner og en fordeling utover de fem siste årene slik at flere får nyte godt av det gode fjorårsresultatet. Det er også viktig at vi har kapital til videre investeringer, sa Ola Stave, leder i Ringerike skogeierlag.

FORNØYD: Ola Stave, leder i Ringerike skogeierlag.

Lars Simensen (Numedal skogeierlag) og Hans Eid Grøholt (Drammen skogeierlag) støttet også styrets forslag, men ønsker at det skal legges til rette for at det skal være en fast sats for etterbetaling. Flere tok også til orde for at det må jobbes enda mer for å styrke tømmerprisen overfor industrien.

Olav Breivik understrekte at salgssjef Heidi Bålerud og daglig leder Tor Henrik Kristiansen har jobbet knallhardt i prisforhandlingene.

− Mitt forslag er at styret tar det med etterbetaling opp til vurdering for hvert enkelt år. Det kommer til å svinge veldig fra år til år, både når det gjelder driftsresultatet og finansresultatet, sa Tor Henrik Kristiansen.

DAGLIG LEDER: Tor Henrik Kristiansen.

Mulig ny tremasseproduksjon

Årsmøtet ble avholdt på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker torsdag 31. mars. Før møtet fikk årsmøtedelegatene omvisning på Treklyngen Industripark, der Norske Skog Follum lå frem til nedleggelsen fredag 30. mars 2012 – altså nesten nøyaktig ti år tidligere.

Kjell-Arve Kure, tidligere fabrikkdirektør ved Norske Skog Saugbrugs, og Rolf Jarle Aaberg, administrerende direktør i Treklyngen, sto for omvisningen.

Kure leder arbeidet med samarbeidsprosjektet mellom Viken Skog og BillerudKorsnäs. Målet er å få til ny produksjon av tremasse i industriparken i Hønefoss. Tremassen vil blant annet kunne brukes i produksjon av kartong og mykpapir, et marked som er i stor vekst.

− Vi har gjennomført en konseptstudie, jobber nå med en forstudie og skal i gang med en hovedstudie til høsten. I løpet av første halvår 2023 skal vi ha et godt grunnlag på plass slik at Viken Skog og BillerudKorsnäs kan ta en beslutning på om de går videre med å bygge en fabrikk eller ikke. Mye av infrastrukturen finnes allerede. Men det er én ting som er sikkert. Jeg hadde ikke stått og snakket med dere her i dag hvis ikke det hadde vært for engasjementet til Olav Breivik. Han har gjort en formidabel innsats for at vi er der vi er i dag, sa Kure til de fremmøtte delegatene.

HAR STOR TRO PÅ NY AKTIVITET PÅ TREKLYNGEN: Kjell-Arve Kure leder prosjektet der Viken Skog og BillerudKorsnäs samarbeider om ny tremasseproduksjon i Treklyngen Industripark, der Norske Skog Follum ble lagt ned for ti år siden.

Ellers har Treklyngen Industripark inngått store avtaler den siste tiden, og ting skjer:

  • En bit av området er solgt til datasenteraktøren Stack Infrastructure (tidligere Digiplex), som er i planleggingsfasen med bygging av flere datasentre.
  • Vow Green Metals skal bygge et anlegg som skal produsere biokarbon.
  • Biojet og Esso Norge planlegger produksjon av biodrivstoff på området.
  • Omtre, et selskap ledet av Kristine Nore, er i gang med ombruk av trevirke. Målet er å bruke om igjen så mye trevirke at det innen 2030 tilsvarer 8 prosent av reduksjonen Norge har forpliktet seg til.
  • I tillegg holder totalt 30 andre bedrifter til på området, blant dem Varma (vedproduksjon), Trekk (tømmerbiltransport) og Elling Tuft Transport.

OMBRUK: Kristine Nore fra Krødsherad leder Omtre, som skal ombruke trevirke. Her foran en av haugene med trevirke som skal inn i den sirkulære økonomien.

Ærespris til Tom Horntvedt

Det ble delt ut tre priser på årsmøtet. Tom Horntvedt (68) fra Stokke i Vestfold fikk Viken Skogs ærespris. Han har levert solide resultater i løpet av sine 45 år som skogbruksleder i Viken Skog, fra 1976 til han gikk av med pensjon i fjor.

– Styret har enstemmig vedtatt å foreslå at Tom Horntvedt blir æresmedlem i Viken Skog. Dette som følge av hans innsats for skogbruket i Vestfold og at han har vært ansatt som skogbruksleder i Viken Skog i hele sitt yrkesaktive liv, fortalte Olav Breivik.

− Dette må jeg si var veldig hyggelig og overraskende. Jeg kan bare si at jeg har hatt det veldig fint i Viken Skog i alle de årene jeg har jobbet her, og jeg ønsker dere all lykke videre. Det har skjedd en utrolig utvikling i løpet av mine 45 år i dette selskapet, og jeg regner med at det vil skje mye i løpet av de årene som kommer, sa Tom Horntvedt.

VIDEO: Se et reportasjeinnslag med Tom Horntvedt her. Video: Egil Granum

Innsatspris til Inge og Håkon

Inge Myrlund, personalsjef i Viken Skog, og Håkon Helgerud Myhra, administrerende direktør Viken AT Market, fikk Viken Skogs innsatspris for 2021.

Inge Myrlund (52) kom til samvirket i 2012 etter å ha jobbet i Treklyngen i et halvt år og Norske Skog Follum siden 1990. Håkon Helgerud Myhra (53) har jobbet i Viken AT Market siden selskapet ble etablert i 2016. Han har også erfaring fra Moelven, Norsk Treteknisk Institutt og AT Skog.

Fra styrets begrunnelse:

«Inge Myrlund nyter stor anerkjennelse for måten han har ledet og leder organisasjonen gjennom koronapandemien og det generasjonsskiftet selskapet gjennomgår. Arbeidsinnsatsen han nedlegger er formidabel, og i tillegg legger han ned mye tid og energi og viser stort pågangsmot for å utvikle selskapet og næringen. Dette nyter han stor respekt for også blant samarbeidspartnere og konkurrenter.»

«Håkon Helgerud Myhra har etablert og profesjonalisert Viken Skogs eksportkanaler gjennom oppbyggingen av Viken AT Market. Dette har gitt betydelig konkurransekraft for våre andelseiere. Han legger ned mye tid og energi, er anerkjent som en dyktig fagperson og viser stort pågangsmot for å utvikle selskapet og næringen.»

FIKK PRIS: Inge Myrlund (til venstre) og Håkon Myhra (til høyre) ble overrasket og glade da de fikk vite at de skulle få Viken Skogs innsatspris. Olav Breivik slo fast at det var fullt fortjent.

Valgthriller: Erland Lundby gjenvalgt

Olav Breivik (Indre Østfold og omegn) ble som nevnt valgt som ny styreleder. Stemmeavgivningen viste klart flertall for valgkomiteens innstilling. Han fikk 201 stemmer. Det var ingen stemmer mot, men tre blanke stemmer. Astrid Lier Rømuld (også fra Indre Østfold og omegn) skogeierlag ble enstemmig valgt som nytt styremedlem, noe som førte til at Kristine Nore ikke ble gjenvalgt.

Det ble debatt rundt valgkomiteens innstilling av Lars Henrik Sundby (Østre Romerike) som nytt styremedlem til erstatning for Erland Lundby. Det kom et benkeforslag om å gjenvelge Erland Lundby fra Hurdal skogeierlag. Dette forslaget fikk flertall. Lundby fikk 110 stemmer, Sundby 90 stemmer. I tillegg var det fire blanke stemmer.

Verken Lars Fredrik Stuve fra Ringerike skogeierlag eller Ragnhild Hallenstvedt fra Midtre Vestfold skogeierlag var på valg som styremedlemmer.

Valgkomiteen hadde innstilt Lars Fredrik Stuve som ny nestleder. Ettersom Erland Lundby ble gjenvalgt, ble det noe diskusjon om dette vervet. Det måtte avgis stemmer tre ganger før det ble et endelig resultat fordi det ble uavgjort i de to første rundene med avstemming.

Det endte til slutt med at Erland Lundby ble valgt, og han fortsetter dermed både som styremedlem og som nestleder.

BLE GJENVALGT: Erland Lundby fra Hurdal fikk fornyet tillit på årsmøtet.

Øvrige valg på årsmøtet

Nils Ivar Grøv (Sør-Aurdal), Theodora Tangen Fretheim (Øvre Romerike) og John-Anders Strande (Hadeland) ble valgt som skogeiervalgte varamedlemmer. Tangen Fretheim ble gjenvalgt på årsmøtet, mens Grøv og Strande er nyvalgte varamedlemmer.

Skogbrukslederne Kai Reidar Dølven og Anders Wåla er ansattvalgte styrerepresentanter, mens skogbrukslederne Nils Amund Krog og Ivar A. Smedsrud er ansattvalgte varamedlemmer. Dølven erstatter for øvrig skogbruksleder Hallgeir Thorsen i styret.

Lars Sollie (Tønsbergdistriktet) og Mona Tønnesland Tholin (Søndre Land og Fluberg) ble gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører til årsmøtet. Mona Tønnesland Tholin var fraværende på grunn av sykdom. Lars Henrik Sundby og senere Trude Bergstrøm Ramsrud, ansatt i Viken Skog, steppet derfor inn i rollen som varaordfører.

Hans Christian Endrerud (Nordre Land, Innlandet) gikk av som leder for valgkomiteen. Ny leder ble Helge Lindstad (Asker, Viken). Andris Kvam (Vang, Innlandet), som tidligere har vært vara til valgkomiteen, blir nå fast medlem. Morten Haugerud (Aurskog-Høland, Viken) og Hans Martin Gran (Holmestrand, Vestfold og Telemark) ble valgt som nye varamedlemmer til valgkomiteen.

Ernst & Young ble gjenvalgt som revisor.

Her er oversikten:

Verv

Navn

Varighet

Styreleder

Olav Breivik

1 år

Styrets nestleder

Erland Lundby

1 år

Styremedlem

Erland Lundby

2 år

Styremedlem

Astrid Lier Rømuld

2 år

Styrets 1. vara

Nils Ivar Grøv

1 år

Styrets 2. vara

Theodora Tangen Fretheim

1 år

Styrets 3. vara

John Anders Strande

1 år

Ordfører

Lars Sollie

1 år

Varaordfører

Mona Tønnesland Tholin

1 år

Valgkomiteen

Andris Kvam

3 år

Valgkomiteen vara

Hans Martin Gran

1 år

Valgkomiteen vara

Morten Haugerud

1 år

Valgkomiteens leder

Helge Lindstad

1 år

Revisor

Ernst & Young

1 år

 

 

 

Gjenstående styremedlem for 1 år

Lars Fredrik Stuve

 

Gjenstående styremedlem for 1 år

Ragnhild Hallenstvedt

 

Gjenstående i valgkomiteen for 1 år

Ingvild Evju (Vestfold)

 

Gjenstående i valgkomiteen for 1 år

Helge Lindstad (Akershus)

 

Gjenstående i valgkomiteen for 2 år

Thomas Riiser (Østfold)

 

Gjenstående i valgkomiteen for 2 år

Grete Sønsteby (Buskerud)