Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Breivik gjenvalgt som styreleder: − Jeg er veldig fornøyd!

Olav Breivik (70) ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet i Viken Skog. Han går dermed inn i sitt 10. år som styreleder i Viken Skog. Erland Lundby fra Hurdal ble gjenvalgt som nestleder.


STYRET 2023: Theodora Tangen Fretheim, Erland Lundby, Olav Breivik, Astrid Lier Rømuld, Reidar Dølven, Lars Fredrik Stuve og Anders Wåla. Foto: Marius Lippestad

Av Egil Granum

Olav Breivik ble for 10. år på rad valgt som styreleder i Viken Skog. Leder av valgkomiteen, Andris Kvam, sa at det er viktig å ha Olav Breivik fortsatt ved roret inntil vi har kommet i havn med en beslutning om en ny fabrikk i Treklyngen Industripark.

− At vi fikk igjennom innstillingen om disponering av årets overskudd var viktig. Det viser en tillit til styret. Nå jobber vi knallhardt videre med samarbeidet med Billerud og regner med å kunne ta en beslutning til høsten, smiler Breivik.

− Hvor viktig var det for deg å bli gjenvalgt?

− Det å ha et godt mandat bak seg for videre arbeid er kjempeviktig. Jeg er veldig fornøyd med å bli gjenvalgt, og det er en honnør til det arbeidet vi har gjort gjennom alle disse årene. For Viken Skog har aldri vært sterkere enn nå, forteller Olav Breivik.

FULLSATT: 80 deltakere deltok på årets årsmøte i Viken Skog. Foto: Marius Lippestad

Årsmøtet til Viken Skog ble avholdt på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker tirsdag 28. og onsdag 29. mars.

Det ble litt diskusjon rundt størrelsen på beløpet til etterbetaling. Etter en avstemming ble til slutt vedtatt av årsmøtet å sette av 30 millioner kroner som etterbetaling på gjennomsnittlig tømmerleveranser fra andelseierne de siste fem årene. Dette utgjør circa kr 17 pr. kubikkmeter tømmer.

Det ble også bestemt å overføre 100 millioner kroner til etterbetalingsfondet.

Årsmøtet gikk videre inn for styrets forslag om å utbetale et utbytte på 4,5 % på obligatorisk andelsinnskudd og 5,5 % på tilleggsandelsinnskudd til andelseierne.

Valg

Ragnhild Hallenstvedt fra Sandefjord ønsket ikke å ta gjenvalg som styremedlem. Theodora Tangen Fretheim fra Øvre Romerike ble stemt inn etter valgkomitéen innstilling.

Lars Fredrik Stuve (68) fra Ringerike var også på valg. Her hadde valgkomitéen delt seg med et flertall som innstilte på John-Anders Strande (35) fra Hadeland, mens mindretallet innstiller på gjenvalg av Stuve. 

Men i avstemmingen vant Stuve med 128 stemmer mot Strandes 87 stemmer.

Nye medlemmer i valgkomitéen er Solveig Haugan Jonsen og Morten Haugerud. Nye varamedlemmer er Lars Simensen  og Katharina Kirkerød.

VALGKOMITÉEN: Nils Peter Undebakke, Morten Haugerud (tidligere vara), Andris Kvam (leder), Einar Høstbjør og Solveig Haugan Jonsen. Foto: Marius Lippestad

Æresmedlem

Anne Margrethe Aabel ble på årsmøtet utnevnt til æresmedlem i Viken Skog. Anne er kjent for sitt blide åsyn og har ytt god service til folk gjennom 43 år i Viken Skog. Hun gikk av med pensjon høsten 2022.

Aabel ble møtt med stående applaus da hun mottok prisen på årsmøtemiddagen.

Særlig fortjenestefull innsats for skogeierorganisasjonen.

ÆRESMEDLEM: Anne Margrethe Aabel jobbet 43 år i Viken Skog og er nå æresmedlem. Foto: Egil Granum

Se video av utdelingen.

To innsatspriser

Det ble delt ut to innsatspriser på årsmøtet. Ole Petter Skjerven fra Svarstad har jobbet i 40 år med sikringsradioen. Han ble tildelt prisen på grunn av sitt mangeårige arbeid for å øke sikkerheten til skogbrukere.

Her er styrets begrunnelse:

"Ole Petter Skjerven har gjennom en årrekke vist et stort engasjement for skogbruket, lokalt som deltaker eller aktiv støttespiller for skogeierlagene, med informasjon mot skoleelever og i arbeidet med å bedre sikkerheten for arbeid i skogen. Han har siden starten av Sikringsradioen vært en betydelig bidragsyter og initiativtaker til etablering av radiosikringslag, basestasjoner og samarbeid med 110-sentraler, kommuner og større organisasjoner. Ole Petter stiller alltid opp, og nyter stor tillit i skogeiersamvirket."

SIKRINGSRADIO: Ole Petter Skjerven mottok innsatspris på årsmøtet for arbeidet med sikringsradioen. Her gratuleres han av Bjørn Ruberg, leder i skogeierlaget Lardal og Siljan, og styreleder Olav Breivik. Foto: Egil Granum, Viken Skog

En annen som også ble satt pris på var Dag Nydal fra Søndre Land. Han er driftskoordinator i Struksnæs Skog, Viken Skogs skogsentreprenørfirma. Han fikk prisen for sitt solide arbeid med vindfallhogst etter den store stormen i november 2021.

Begrunnelsen:

"Dag Nydal har gjennom sin innsats i Struksnæs Skog utgjort en forskjell for å sikre rekrutteringen til skognæringen gjennom sin positive holdning til å ta inn lærlinger. Gjennom de siste årene har han bidratt til at flere skogsmaskinførere har fått fagbrev og fast ansettelse, og nå er en viktig del av vår verdikjede.  Etter stormen i 2021 har Dag gått foran, vist seg endringsvillig og bidratt gjennom nesten et helt år til rydding av vindfall, langt unna hjem og familie. Dette legges merke til og settes pris på av skogeiere og alle oss som jobber i Viken Skog."

VINDFALLHOGST: Dag Nydal har gjort en særdeles god innsats i forbindelse med oppryddingen etter stormen 19. november 2021. Her gratuleres han av daglig leder Tor Henrik Kristiansen og styreleder Olav Breivik. Foto: Egil Granum, Viken Skog

 

Styret

Rolle Navn Skogeierlag
Leder Olav Breivik Indre Østfold og omegn
Nestleder Erland Lundby Hurdal
Medlem Theodora Tangen Fretheim Øvre Romerike
Medlem Astrid Lier Rømuld Indre Østfold og omegn
Medlem Lars Fredrik Stuve Ringerike
Medlem Reidar Dølven Ansattrepresentant
Medlem Anders Wåla Ansattrepresentant
1.vara Nils-Ivar Grøv Sør-Aurdal
2.vara Målfrid Toeneiet Numedal
3.vara Ola Frøysok Hallingdal

 

Valgkomitéen

Rolle Navn Skogeierlag
Leder Andris Kvam Valdres
Medlem Nils Peter Undebakke Nore og Uvdal 
Medlem Morten Haugerud Østre Romerike
Medlem Einar Høstbjør Sarpsborg
Medlem Solveig Haugan Jonsen Nordre Vestfold
1.vara Lars Simensen Numedal
2.vara Katharina Kirkerød Indre Østfold og omegn