Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsmøterunden er i gang

Tømmermarkedet, Billerud Viken, ny PEFC-standard, frivillig vern, sterke meninger om skogbruk, ekstremværet Hans, dyrtid og globale utfordringer var noe av det som ble debattert da Øvre Romerike skogeierlag hadde årsmøte.


Øvre Romerike skogeierlag

ÅRSMØTE: Fra Smedstad gård, der Øvre Romerike skogeierlag gjennomførte sitt årsmøte onsdag 14. februar. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Øvre Romerike skogeierlag gjennomførte sitt årsmøte torsdag 14. februar, som det tredje skogeierlaget i rekken av 35. Nærmere 30 andelseiere deltok på årsmøtet, som fant sted på Smedstad gård i Gjerdrum kommune. Der ble det servert en velsmakende gryterett før årsmøtepapirene ble delt ut rundt bordet.

Skogeierlagets leder, Anni D. Fladby, kunne dessverre ikke stille. Derfor ble det nestleder Jan Erling Aurstad som tok på seg oppgaven med å lede møtet.

– Det var et godt møte, og spesielt hyggelig var det å se et par nye ansikter i forsamlingen. Det er fint, og det er alltid plass til flere. Ellers synes jeg vi fikk mye god informasjon fra Viken Skog, både fra styremedlem Theodora Tangen Fretheim og skogbruksleder Amund Bratlien, sa Jan Erling Aurstad etter årsmøtet.

MØTELEDER: Jan Erling Aurstad (stående) ledet årsmøtet med en løs og ledig tone.

Tok med studenter fra Blæstad

Det ble noen utskiftninger i både styret og i valgkomiteen i Øvre Romerike skogeierlag. Samtlige av endringene fikk gjennomslag ved akklamasjon (det vil si applaus).

Skogeierlagets regnskap ble gjennomgått, og de tok også et tilbakeblikk på fjorårets møtevirksomhet.

– Vi gjennomførte flere hyggelige arrangementer i fjor, blant annet en fagtur til Treklyngen Industripark sammen med studenter fra Blæstad i Hamar kommune. Da var nærmere 100 personer med. Ellers hadde vi et ekstraordinært årsmøte på Steinsgård skytebane der vi fikk sett og forklart tynning fra skogbruksleder Amund Bratlien og entreprenørselskapet Skog og Virke. Fjorårets julemøte ble holdt på Kringler gjestegård. I tillegg kommer naturligvis årsmøtet og styremøter. Alt i alt var det et år med god aktivitet i skogeierlaget, sa Jan Erling Aurstad.

Han kan dessuten fortelle at skogeierne i Øvre Romerike også planlegger en studietur til Polen. Programmet er laget, men dato for turen er ennå ikke fastsatt.

Fikk ny skogeierlagsleder i fjor

Skogeierlagets ekstraordinære årsmøte ble holdt i etterkant av at Theodora Tangen Fretheim ble valgt inn i styret til Viken Skog SA. Hun var nemlig leder for Øvre Romerike skogeierlag i starten av 2023, men hun trakk seg fra vervet som skogeierlagsleder da hun ble styremedlem i skogeiersamvirket. Da takket Anni D. Fladby ja til å vende tilbake til vervet hun hadde hatt før.

Med sin nære tilknytning til skogeierlaget var det imidlertid naturlig at Tangen Fretheim tok på seg oppgaven med å gå gjennom de viktigste sakene for Viken Skog gjennom fjoråret.

– Billerud Viken, prosjektet som har som mål om å etablere en tremassefabrikk i Treklyngen Industripark, er noe jeg er ivrig engasjert i. Vi i styret er naturligvis spente på det, og vi håper at vi i løpet av noen måneder kan ha kommet til en avgjørelse. Jeg håper og tror det blir noe av fabrikken, sa Theodora Tangen Fretheim.

ENGASJERT: Theodora Tangen Fretheim er selv med i Øvre Romerike skogeierlag, men trakk seg som leder da hun ble styremedlem i Viken Skog SA.

Nesten 500.000 nye planter

Amund Bratlien hadde også en gjennomgang av aktiviteten i skogeierlaget, som omfatter kommunene Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker. Han kunne blant annet fortelle om hogst-, plante- og ungskogpleieaktiviteten i de tre kommunene.

STØDIG SKOGBRUKSLEDER: Amund Bratlien er Viken Skogs skogbruksleder i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker.

– Hogsten var på nesten 75.000 kubikkmeter. Når det gjelder ungskogpleie, endte det på litt i overkant av 2000 dekar, og dette er noe vi har fokus på å øke betraktelig i årene som kommer. Når det gjelder plantingen, må vi kunne si oss svært godt fornøyde. Totalt ble det gjennom Viken Skog satt ned mer enn 470.000 ungplanter i 2023, kunne Amund Bratlien fortelle.

Du finner for øvrig flere lokale tall under ditt skogeierlag på Viken Skogs nettsider.

– Still opp på årsmøtene

Hurdal skogeierlag og Hurum og Røyken skogeierlag var for øvrig først ute med å gjennomføre sine årsmøter, tirsdag 13. februar.

I neste uke gjennomføres det årsmøte i Valdres skogeierlag (20. februar), og deretter i Hole skogeierlag (22. februar).

I ukene etter går det slag i slag til 20. mars, da Numedal skogeierlag har sitt årsmøte. Det er årets siste blant skogeierlagene før Viken Skogs årsmøte avholdes på Sundvollen 11. april.

– Still opp årsmøterunden i skogeierlagene. Da kan du være med på å påvirke hva både skogeierlaget og Viken Skog skal arbeide videre med i fremtiden, oppfordrer organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog.

Se alle årsmøtene i kalenderen, der du kan skrive inn «årsmøte» i søkefeltet.