Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsmøte i Viken Skog SA 2023

Årsmøtet i Viken Skog gjennomføres 29. mars på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Alle utsendingene inviteres til et fagprogram dagen før med påfølgende middag og overnatting.


Fra årsmøtet i 2022

FRA ÅRSMØTET I 2022: Noen av deltakerne på årsmøtet på Thorbjørnrud Hotell i fjor. Her er det Bjørn Ruberg i Lardal og Siljan skogeierlag som er i fokus.

Blant de ordinære årsmøtesakene er behandling av styrets beretning og regnskap for 2022, med fastsettelse og disponering av årets resultat. Det skal også avgjøres om det skal betales utbytte på kapitalen og eventuell etterbetaling på tømmeromsetningen. Øvrige saker er blant annet valg av styreleder, nestleder og de to andre som er på valg i styret. I tillegg skal det velges valgkomiteen og andre verv, og dessuten fastsettelse av årskontingenten for 2024.

Styret fremmer i år også et forslag til vedtektsendringer. De viktigste endring er:

  • Innføring av en egen § 4 om overgang av andelseierskap ved eierskifte. Dette åpner for at andelseierskapet fritt kan overføres til andre sammen med skogen.
  • Endring i kravet til innkalling til andelseiermøter § 10. Det foreslås at varsel kan sendes ut på e-post og/eller SMS til dem som har oppgitt slik e-postadresse og/eller telefonnummer. Varsel om innkalling kunngjøres dessuten sammen med saklisten på hjemmesiden. Dette innebærer at kravet til skriftlig varsel utgår.
  • Innføre regel for håndtering av valg i § 19 når det er likt stemmetall. Forslaget innebærer at vi tar inn bestemmelsene i samvirkeloven, men med krav om omvalg ved likt stemmetall. Dersom det fortsatt er likt, gjennomføres valget ved loddtrekning.
  • Utskilling av kravet til signatur i en egen § 17. Innholdet er det samme som tidligere.
  • Opprydding i en del formalia og en del språklige forenklinger.

Fullstendig forslag til vedtektsendringer finner du nedenfor: