-Årsmøte 2020- Ro og tillit i organisasjonen tross usikkerhet i tømmermarkedet

-Vi har bare sett starten på virkningene etter coronaen i skogbruket og vet ikke hvordan det har gått før 1. eller 2. kvartal neste år, men vi har gjort det vi kan for å holde hjulene i gang i Viken Skog. Jeg er imponert over hvordan selskapet vårt og resten av skognæringen i en vanskelig tid har vist vilje og evne til endring under coronakrisen, sa styreleder Olav Breivik til årsmøtet som var digitalt for første gang i historien.


For syvende gang ble styreleder Olav Breivik gjenvalgt på Viken Skogs årsmøte som fant sted på Strømmehotellet, Generalen Hotell i Hole, hvor representantene fulgte møtet via Microsoft Teams.

Her kan du se styreleders tale til årsmøtet 2020

-Jeg takker for tilliten, og det er hyggelig å få så bred oppslutning, sa Breivik etter at valget var gjennomført.

-Det er veldig sterkt å føle på støtten fra eierne i Viken Skog. Nå har jeg blitt valgt som styreleder for 7. året på rad, men jeg har ingen planer om å bli en sjuende far i huset. Det motiverer oss alle til å fortsette å jobbe knallhardt og er et resultat av at det har skjedd mye i Viken Skog. -Vi er på vei fremover, sa Breivik.

Olav Breivik har sittet parallelt som styreleder i Begna Bruk, hvor Viken Skog er største aksjeeier med nesten 52%. Som en konsekvens at han i vår ble valgt inn i styret i Moelven Industrier går han nå ut av styret i Begna Bruk.

 

En vinnerkultur

Olav er like motivert i jobben som styreleder som han var da han ble valgt inn for 7 år siden.

-Ja, dette er så gøy! For det første så har vi så gode medarbeidere i Viken Skog og en administrasjon som er nytenkende og entusiastiske. Vi har veldig engasjerte tillitsvalgte skogeiere som gjør en kjempejobb og aktive skogeiere som støtter opp om samvirket. Og så har vi klart å skape en vinnerkultur hvor folk ser hverandre. Det er «Vi i Viken», -det er vårt selskap, sa Breivik.

 

Et samlet styre

Valgkomiteens leder Thrine-Lise Tryterud la frem innstillingen fra Viken Skog SA’s valgkomitee 2020.

- I vinter ble det sendt ut e-post til alle skogeierlagstyrene om innspill til oss i valgkomiteen. Vi har hatt som mål å ha et styre som samarbeider bra og utfyller hverandre godt med sin kompetanse. Det er viktig å ha et samlet styre, og nå har vi fått inn tre nye navn på listen, sa Tryterud.

Valgkomiteens leder fikk skryt for valgkomiteens arbeid fra styreleder Breivik.

-Valgkomiteen ved leder Thrine-Lise Tryterud har gjort et meget godt og grundig arbeid. Det har vært en enstemmig valgkomitee og den beste vi har hatt, sa Breivik.

 

Rekordår

Økonomisjef i Viken Skog Vibeke Tronrud Teslo-Andersen la frem resultatregnskapet 2019.

Viken Skog-konsernet økte omsetningen med 4% til 2,45 mrd. kroner og leverte et positivt driftsresultat på 32,4 mill. kroner og et finansresultat på 36,6 mill. kroner i 2019. Årsresultatet endte på 64,3 mill. kroner. Konsernet omsatte 3,4 mill. kubikkmeter som ga en markedsandel på rundt 30% i Norge.

-Viken Skog leverer positivt resultat etter rekordår på avvirkning og skogkultur. Resultatet tynges av enkelte langsiktige industrikontrakter med fast pris. I tillegg leverer Viken et solid positivt finansresultat, spesielt påvirket av utbytte fra Moelven Industrier. Vi har vært gjennom en lang oppgangstid i tømmermarkedet med økt etterspørsel og økte priser. Viken Skog har hatt vekst i volum og skogkulturaktivitet i denne perioden som sikrer selskapet konkurransekraft gjennom lave enhetskostnader og dertil lønnsom drift. Vekst, inntjening og lønnsomhet sikrer konkurransekraft i tømmermarkedet, muliggjør investeringer og utbytte samt bidrar til en attraktiv arbeidsplass som sikrer rekruttering og kompetanse, sa Teslo-Andersen.

 

Tømmermarkedet

Viken Skog har brukt mye ressurser på å bygge opp kapasitet på blant annet avvirkningen og gått fra underskudd av råvarer i industrien til fulle lagre. Salgssjef i Viken Skog, Heidi Tandberg og daglig leder i Viken AT Market, Håkon H. Myhra, snakket om markedssituasjonen i inn- og utland.

-Skogeierne er heldige som har en råvare som tåler å bli «lagret i skogen» ved behov, men de må også huske på at det er nødvendig å få omsatt hele treet når de først får det hogd. Som alle andre har Viken Skog opplevd et gjennomgående prisfall, men flere markeder, både geografiske som Sverige og Baltikum, og bransjevis som hygieneprodukter og papp, viser klare bedringstegn etter corona-pandemien, som sendte samtlige markeder i verden ned samtidig for aller første gang i verdenshistorien, sa Tandberg.

-Vi ser lyspunkter i eksportmarkedet og mange permitteringer oppheves. UK-markedet er åpnet og vi har et sterkt RoT-marked i Europa og USA. Finsk streik økte i tillegg svenske markedsandeler. Det er altså mange sunnhetstegn, selv om den virkelige corona-effekten på industrien viser seg i tredje og fjerde kvartal i år, og første og andre kvartal neste år, sa Myhra som leverte «All time high»-resultat for Viken AT Market i 2019.

 

Gikk over all forventning

Organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella var spent før årsmøtet og lettet over at det tekniske fungerte så bra.

-Jeg er imponert over at alle utsendinger fikk koblet seg opp og deltatt i møtet. 42 utsendinger deltok i møtet, og mange deltok i diskusjonene. Det mest kompliserte var å gjennomføre avstemminger etter vedtektene, og der hadde vi valgt å benytte en løsning fra mentimeter. Noen få fikk ikke til eller valgte å ikke stemme, men bortsett fra det gikk møtet over all forventning. For fremtiden vil vi nok foretrekke fysiske møter. Vi savnet de gode samtalene i pausene, og enkelte følte nok også at det var vanskeligere å delta i diskusjonene med denne møteformen. Det som er helt sikkert, er at vi kommer til å bruke digitale møteformer i mye større utstrekning enn tidligere, men kanskje ikke selve årsmøtet, sier Bjella.

 

Skogbruk 365

Daglig leder Tor Henrik Kristiansen mener det er helt essensielt å drivet et aktivt skogbruk 365 dager i året for å holde hele verdikjeden i gang.

-Skogbruk 365 er avgjørende for Viken Skogs konkurransekraft og lønnsomhet, samt skogens muligheter i den globale omstillingen fra fossilt til mer klima og bærekraftige produkter. Samarbeidsavtaler med hogstentreprenørene gir skogeier og hogstlaget forutsigbarhet i både høy- og lavkonjunktur. I 2019 hogg vi like mye vår, sommer og høst som om vinteren, noe som er et resultat av godt samarbeid og kommunikasjon med entreprenører og transportører. Vi ser nå hvor viktig det er å ha effektive jernbane- og havneterminaler. Vi hadde en god start på 2020, med spesielt høy innmåling i mars før Covid-19 restriksjonene. Dette setter oss alle på prøver vi aldri har vært oppe i, sa Kristiansen.

 

Et tett samarbeid

Kristiansen synes teknologien fungerte på årsmøtet, men mener det ikke kan erstatte arenaer der mennesker møtes. 

-Jeg opplever ro og større tillit i organisasjonen, og håper omorganiseringen fra skogeierområder til skogeierlag vil gi mer engasjement og større aktivitet for bruk av skogen i bygdene. Rekordene i Viken Skog i 2019 må tilskrives et godt marked for tømmer, men jeg er sikker på at disse ikke hadde vært oppnåelig uten et tett samarbeid mellom andelseiere, medarbeidere og samarbeidspartnere i hverdagen der vi ønsker at vi sammen skal lykkes. Teknologien synes jeg fungerte bra på årsmøtet, men kan ikke erstatte arenaer der mennesker møtes, sier Kristiansen. 

Bilde: Både styreleder Olav Breivik og daglig leder Tor Henrik Kristiansen er enige om at digitale møter ikke kan erstatte arenaer der mennesker møtes. -Det at vi nå alle deltar på historiens første heldigitale årsmøte er ikke ønskelig, men nødvendig, sa Breivik i sin åpningstale.

Fokus fremover

Daglig leder i Viken Skog er opptatt å sikre skogeier en tømmerpris som gjør at vi kan holde verdikjeden i gang for medarbeidere og samarbeidspartnere.

-En nedgangskonjunktur vil alltid være utfordrende, men samtidig er jeg sikker på at Vi i Viken vil løse denne oppgaven bra med en dose nytenkning og entusiasme i hverdagen. Å stå opp for skogeierens rett til bruk av skogeiendommen vil også være en prioritert oppgave for selskapet.  Vær en aktiv skogeier som investerer i skogeiendommen, engasjer deg i skogeierlaget og støtt opp om selskapet ditt Viken Skog, sa Kristiansen.

 

Fra ordfører til ordfører

Årsmøtets ordfører Marit Hougsrud fra Sør-Aurdal ledet sitt siste årsmøte. Hun ble i fjor høst valgt til ordfører i Sør-Aurdal og blir opptatt med det. Hun leverte klubba videre til varaordfører gjennom mange år, Lars Sollie fra Tønsbergdistriktet.

-Jeg takker for meg etter mange fine år som årsmøtets ordfører. Jeg kommer til å fortsette å være en veldig aktiv skogeier, da jeg lever både for og av fotosyntesen og synes det å jobbe med skog er fantastisk. Er også blitt valgt inn i styret i Begna Bruk og vil bruke tid på dette i tillegg. Nå gir jeg klubba videre til Lars Sollie som jeg vet vil gjøre en bra jobb, sa Hougsrud. Hun fikk takk for god innsats og blomster av styreleder Breivik.

 

-Du har gjort en utmerket innsats som årsmøtets ordfører. Du har et klokt hode Marit og en stø hånd og har vært en dyktig ordfører. Nå ønsker jeg deg lykke til som ordfører i Sør-Aurdal, sa Breivik.

Her er årsmøtepresentasjonen til Viken Skog SA 2020

Her kan du laste ned styreleders tale

 

Styret i Viken Skog SA består av:

 • Olav Breivik (Indre Østfold og omegn), styrets leder
 • Erland Lundby (Hurdal), styrets nestleder
 • Steinar Fretheim (Søndre Land og Fluberg)
 • Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold)
 • Kristine Nore (Krødsherad-Modum)
 • Hallgeir Thorsen (ansattvalgt)
 • Halvor I. Ulven (ansattvalgt)

Varamedlemmer (skogeiervalgt) til styret:

 1. Lars Henrik Sundby (Østre Romerike)
 2. Katharina Kirkerød (Indre Østfold og omegn)
 3. Lars Fredrik Stuve (Ringerike)

 

Varamedlem (ansattvalgt) til styret:

 • Hans Jørgen Tangevold