Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årets innsatspris til Knut Sønju

Årets innsatspris ble tildelt Knut Sønju på Viken Skogs årsmøte. Han har vært tillitsvalgt for skogeierne på Eiker gjennom flere år, blant annet som leder av skogeierområdet og skogeierlaget de siste fem årene. Han har vist et engasjement langt utover det vanlige, og har gått foran på en måte som mange andre nå drar fordel av balnt annet innen friluftskartlegging og senere natyrtypekartlegging.


Alle organisasjoner er avhengig av at noen er villig til å gjøre en innsats. Det som skiller samvirke fra andre foreninger er jo den økonomiske samhandlingen, og at den eies og ledes av oss selv.  Skal dette fungere er vi helt avhengig av at noen er villig til å ta i et tak, og til og ofre noe utover det vanlige. Vi er kanskje ikke alltid så flinke til å sette pris på dette, men i Viken Skog har vi etablert to typer utmerkelser.

Styret etablerte i fjor en Innsatspris, og fikk de to første verdige mottakerne av denne på årsmøtet for ett år siden. I kriteriene heter det at Viken Skogs innsatspris tildeles for fremragende arbeid i året som har gått. Dette kjennetegnes ved et særdeles stort engasjement til nytte for Viken Skogs andelseiere. Innsatsen skal også bidra til å styrke Viken Skogs omdømme.

Årets innsatspris tildeles Knut Sønju. Knut har vært tillitsvalgt for skogeierne på Eiker gjennom flere år, blant annet som leder av skogeierområdet og skogeierlaget de siste fem årene.

Det var styreleder Olav Breivik som delte ut prisen.

-Knut Sønju  har alltid gjort seg bemerket med sitt engasjement for rettighetene til oss grunneiere. Her har han benyttet både sin lange erfaring fra kommunene og sin evne til å gå grundig inn i sakene. Knut har arbeidet spesielt med å stille krav til myndighetene som har satt i gang arbeid med først friluftskartlegging, og senere naturtypekartlegging.  Fellestrekkene med disse kartleggingene er at vi som grunneiere ikke har blitt tatt tilstrekkelig hensyn. Resultatet og konsekvensene har vært og er usikre, men at det innskrenker vår råderett over egen eiendom hersker det neppe noen tvil om. Knut har arrangert møter, skrevet brev på vegne av skogeierområdet og utallige eposter. Han har vist et engasjement langt utover det vanlige, og har gått foran på en måte som mange andre nå drar fordel av. For dette arbeidet har styret besluttet å tildele deg årets Innsatspris. I statuttene står det at den skal bestå av et diplom med begrunnelse og en passende gave. Det er min ære å få lov til å tildele deg denne nå! Sa Olav Breivik til en rørt og tydelig stolt Knut Sønjum som takket så mye for prisen.