Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Sigbjørn Gjelsvik åpner Tømmer & Marked 2023

Til Tømmer & Marked 2023 får vi storfint besøk av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, som vil åpne konferansen. − Ja! Eg har jo sittet i salen i mange år nå, så det var på tide, svarte Gjelsvik da han fikk forespørselen.


SKOGENGASJERT KOMMUNAL- OG DISTRIKSTMINISTER: Heier på skognæringen og Viken Skogs satsning i Treklyngen Industripark.

Når det gjelder skognæringen, havner de fleste sakene vi er interesserte i naturlig nok på bordet til næringsministeren, klima- og miljøministeren, samferdselsministeren og landbruks- og matministeren, men også kommunal- og distriktsministeren. 

Hjarte nært

Det var enkelt å si ja til å åpne konferansen! Jeg har jo sittet i salen i mange år nå, så det var på tide, svarte Gjelsvik da han fikk forespørselen.

− Skognæringen ligg mitt hjarte nært. Den er allerede grønn, bærekraftig og viktig for distriktene, legger han til. 

Konferansen går av stabelen torsdag 15. februar 2023 på Sundvolden hotel. Du kan fortsatt melde deg på her:

Opptatt av tømmer og skogindustri? Meld deg på!

Sigbjørn Gjelsvik mener at dagens regjering er svært opptatt av å legge til rette for et bærekraftig skogbruk. Og at regjeringen har − og skal fortsette å ha en aktiv skogpolitikk. 

 

Grønt industriløft i praksis 

I juni fortalte statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre om regjeringens veikart for grønt industriløft. Veikartet skal vise hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og å styrke eksisterende industri.

− Regjeringen har som mål i næringspolitikken at vi skal bidra til å skape lønnsomme og attraktive jobber i hele landet. Da må vi føre en mer offensiv politikk for skogindustrien. Det er god næringspolitikk, distriktspolitikk og klimapolitikk, sier Gjelsvik, som vil komme innpå «den grønne pakken» i sitt åpningsinnlegg. 

60 milliarder kroner

Regjeringen tar i bruk flere tiltak for å få fart på landets grønne industriomstilling. Ett eksempel er at de skal redusere saksbehandlingskapasiteten for å bidra til raskere konsesjonsbehandling av nett og produksjon av kraft. I tillegg skal regjeringen legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn i hele landet.

Regjeringen vil også stille opp med målrettet risikoavlastning til gode, bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter innenfor de sju satsningsområdene i grønt industriløft. Dette kan omfatte ulike varianter av lån, garantier og egenkapital, skriver regjeringen.

Mye skal som kjent innom flere statsråder og departementer før det tas vedtak. Det gjelder eksempelvis Viken Skogs samarbeidsprosjekt med Billerud om en ny tremassefabrikk i Treklyngen Industripark på Hønefoss. Treklyngen Industripark og flere av fabrikkene som skal inn der kan være gode kandidater til å nyte godt av regjeringens grønne industriløft. 

Et anlegg for klimavennlig produksjon av tremasse i Treklyngen Industripark er midt i sentrum for regjeringens veikart for et grønt industriløft. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre da de besøkte Treklyngen i august: Har stor tro på tremasseproduksjon på Hønefoss

I juni gjestet Sigbjørn Gjelsvik Viken Skogs podkast Skog & Flisespikkeri. Her kom også han inn på regjeringens grønne industriløft som da var på trappene: 

 

PODKAST-EPISODE NR. 15: Egil Granum og Helene Nygaardsvik Ruud fikk hyggelig besøk av Sigbjørn Gjelsvik i juni 2022, da han gjestet Viken Skogs podkast Skog & Flisespikkeri. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog