Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Åpner for at Skogfond kan dekke underskudd ved opprydding av vindfall

Landbruksdirektoratet åpner for at Skogfond kan benyttes til å dekke underskudd ved opprydding av vindfelt skog. Dette gjelder når opprydding er «anbefalt og oppfordret» av myndighetene som et tiltak for å forebygge fremtidige skogskader.


Vindfallhogst

OPPRYDDING PÅGÅR: Arbeidet med å rydde opp etter stormen 19. november er i gang mange steder, men noe av oppryddingsarbeidet vil ikke være lønnsomt å gjennomføre. Illustrasjonsfoto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog, oppfatter den generelle informasjonen fra Landbruksdirektoratet om stormen fredag 19. november som en slik oppfordring. Les mer hos Landbruksdirektoratet.

− Direktoratet understreker at vindfelt skog som blir liggende utover vår og sommer, er en mulig yngleplass for skadegjørende biller og andre insekter. Noen steder vil det være et tapsprosjekt å gå i gang med opprydding, blant annet når det er snakk om skader på ung skog, spredte vindfall eller vindfall i områder med spesielt høye driftskostnader. I slike tilfeller mener jeg Skogfond kan benyttes til å dekke underskuddet ved å rydde opp, sier Olav Bjella.

Dokumenter kostnadene

Organisasjonssjefen oppfordrer berørte skogeiere om være nøye med å dokumentere opprydningskostnadene i de ulike delene av skogen sin.

− Vi vil be Statsforvalterne om nærmere veiledning om hvilke krav de vil stille til dokumentasjon, men et generelt råd er å ikke blande sammen faktura for opprydding i områder som går med overskudd med det arbeidet som går med underskudd, understreker han.

Skattefordel med Skogfond

Når skogeierne bruker penger fra Skogfond til å dekke et eventuelt underskudd, er det kun 15 prosent som blir beskattet. Resten er skattefritt.

− Denne skattefordelen kan du se på som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40−50 prosent av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent. Det er derfor viktig at skogeiere setter av nok til Skogfond, slik at det er tilstrekkelig med midler til å dekke opp slike eventuelle underskudd som kan komme, sier Olav Bjella.

Det er anledning til å avsette inntil 40 prosent til Skogfond. For de som har omsatt tømmer og gjort avsetning til fondet tidligere i år, er det mulig å foreta en tilleggsinnbetaling. Fristen for en slik ekstra innbetaling er 6. februar påfølgende år.

Mulig tilskuddsordning

− Det jobbes for øvrig med å få på plass en tilskuddsordning etter stormskadene. I første rekke ser det ut til å måtte bli gjennom omdisponeringer av andre tilskuddsmidler, men vi har klare forventninger til at dette kompenseres i revidert nasjonalbudsjett til våren, sier Olav Bjella.