Høsttillegg til andelseiere - på all kubikk

I et turbulent tømmermarked mener Viken Skog at våre andelseiere, i tillegg til å ha prioritet på avvirkningskapasitet og avsetning, skal få en større andel av verdiskapingen. Det innføres derfor et høsttillegg på 15 kroner pr. kubikk på alt tømmer og alle sortiment som blir avvirket i perioden 1. oktober til 31. desember 2020.


 
Høsttillegg for andelseiere på kr. 15 pr. kubikk ut året

Tømmermarkedet er preget av ubalanse, med høy etterspørsel og små lagre av sagtømmer, mens det er store lagre av massevirke og begrenset avsetning.

Daglig leder Tor Henrik Kristiansen mener det i en periode der sagbrukene har tjent gode penger og ønsker mer tømmer, skal også skogeiernes andel av verdiskapningen opp gjennom en høyere tømmerpris: -Vi mener det er rimelig at det meste av prisnedgangene de siste tolv månedene må reverseres. Dette som følge av et bedre byggevaremarked enn forventet, som igjen gir høyere inntjening for sagbrukene. Industrien skal, og må, bidra til å holde verdikjeden i gang. I corona-tider må ikke alt ansvar veltes over på skogeierne, hogstentreprenørene og transportørene. Sagbrukene har i dag betalingsevne men mangler så langt betalingsvilje. Selv om vi ikke har sluttført forhandlingene med sagbrukene velger vi allikevel å gå ut med et høsttillegg til andelseierne, og innfører det på alle sortimenter, sier Kristiansen.

Vi må holde hjulene i gang og sikre skogens rolle inn i fremtiden 

I en tid med begrensninger på avsetning av massevirke er Viken Skog opptatt av å opprettholde så høy produksjon som mulig, men ikke ubegrenset. Dette er viktig for å holde hjulene i gang i hele verdikjeden og sikre dennes muligheter i fremtidens grønne økonomi: –Jeg mener industrikundene også må ta et ansvar for å holde aktiviteten oppe. Vi ser allerede nå at enkelte entreprenører velger å avvikle noen av sine hogstlag og at tømmerbiler er til salgs. Dette er kapasitet vi kommer til å savne når markedet snur igjen,sier Kristiansen.

Det skal lønne seg å være andelseier i Viken Skog

Høsttillegget på kr. 15  pr. kubikk gjelder alle sortiment som er avvirket for andelseiere i perioden 1. oktober til 31. desember 2020. Se ellers fordelene med å være andelseier her:

Andelseierfordeler og tillegg