Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard kjøper RingAlm AS

Eksisterende eiere har ønsket å selge RingAlm AS. En eierkonstellasjon bestående av Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard har vurdert selskapet og valgt å kjøpe 100% av aksjene.


RingAlm AS eier og driver sagbruk på Hauerseter på Romerike og på Næroset i Ringsaker, med et årlig tømmerforbruk på ca. 150 000 kubikk. Hensikten er å bidra til aktivitet og bærekraftig utvikling i den skogbaserte verdikjeden, samt sikre sysselsetning og verdiskaping i regionen.

De nye eierne har forpliktet seg til å bidra med finansiering av RingAlm AS. Partene er enige om å ikke oppgi kjøpesummen.

Det legges opp til overtakelse i første del av august.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

  • Dag Arthur Aasbø, direktør organisasjon og samfunnskontakt Borregaard ASA, tlf 918 34 108
  • Tor Henrik Kristiansen, daglig leder Viken Skog SA, tlf 911 48 820
  • Arne Weberg, daglig leder Almenningssaga AS, tlf 482 01 465

 

Borregaard

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Borregaard produserer lignin, spesialcellulose, biovanillin, bioetanol og mikrofibrillær cellulose til en rekke anvendelser innen blant annet landbruk og fiskeri, bygg-industri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Borregaard omsatte for omkring 5 milliarder i 2019 og har 1100 årsverk fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika.

Almenningssaga

Almenningssaga består av fire allmenninger; Ullensaker Almenning, Nannestad Almenning, Bjerke Almenning og Ringsaker Almenning.

Viken Skog

Viken Skog SA er et skogeiersam­virke eid av cirka 9 400 skogeiere på Østlandet. Konsernet har hovedkontor i Hønefoss og fem distriktskontor. Det er 88 ansatte i morselskapet og 190 ansatte i konsernet. Viken Skog omsetter tømmer, leverer skogtjenester og opererer i hele verdikjeden fra stubbe til industri. Viken Skog jobber for å utvikle en komplett bærekraftig verdikjede basert på skogens ressurser. Selskapet har en årsomsetning på NOK 2,45 milliarder.