Akershus og Østfold søker utmarkssjef

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold søker ny utmarkssjef.


 

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) arbeider for bedre forvaltning og næringsmessig utvikling av hele landbrukseiendommen, med hovedvekt på utmarksressursene. UAØ er etablert av grunneierorganisasjonene i Akershus og Østfold og leverer for det meste konsulenttjenester innen utmarkssektoren. Siden 1989 har vår virksomhet bygget opp en bred kundekrets innenfor privat og offentlig sektor. Administrasjonen holder til på Ørje og er en del av et kontorfellesskap innen samme miljø.

Utmarkssjef – heltids stilling

Ønskede kvalifikasjoner for stillingen:

Utdannelse innen næringsutvikling og/eller naturforvaltning/biologi fra høgskole/universitet eller ha relevant erfaring.

Utmarkssjefen deltar i de konkrete arbeidsoppgavene som tilligger UAØ. Vedkommende som ønskes vil ha ansvar for næringsutvikling og forvaltningsarbeid innen temaene:

  • Fisk og kreps
  • Vilt og jakt
  • Utvikle utmarksaktiviteter

Det er en liten andel administrasjon knyttet til stillingen.

Det er viktig at søker har en «kremmerteft» vedr. drift av UAØ og utvikling av inntekt for grunneierne.

Det kreves at vedkommende har forståelse for grunneierrollen. Vi søker en kreativ person som kan arbeide selvstendig, er initiativrik, konkret, metodisk, effektiv og har gode leder- og samarbeidsevner.

Lønn etter avtale.

Det er tre måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger ved leder i UAØ Svend Arild Uvaag tlf. 91871699.

Søknadsfrist: 1.mars 2018.

Søknad sendes UAØ, Storgt.55, 1870 Ørje. E.post: oystein.toverud@utmarksavdelingen.no