50 millioner til skognæringen for å holde hjulene i gang

En strålende opplagt landbruksminister kom med en gladmelding til skognæringen. Nå vil Regjeringen bevilge 50 millioner i en tiltakspakke for å holde hjulene i gang. -Dette er veldig positivt, vi vet ikke helt utformingen i detaljene enda, men dette betyr at entreprenørene kan holde hjulene i gang, sier skogsjef i Viken Skog Even Bergseng.


Bilde: En samlet skognæring har arbeidet for å få på plass en tiltakspakke. Landbruks- og matministeren  Olaug Bollestad var i dag svært populær da hun kom med det glade budskapet. Til venstre på bildet adm. dir Per Skorge i Norges Skogeierforbund, skoleelev og Bollestad-fan Victoria Lassen Strømsod, Even Bergseng, Viken Skog, Bente Løvenskiold, Norskog, Bjørn Lauritzen, Maskinentreprenørenes Forbund og Per Skaare, Glommen Mjøsen Skog.

Da Viken Skog ønsket statsråd Olaug Bollestad velkommen på en tynningsdrift på Nes på Romerike var det mange i skognæringen som var spente på hva slags budskap hun hadde.

Spesielt administrerende direktør i Norges skogeierforbund Per Skorge var spent. Norges Skogeierforbund i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Norskog har bedt om et tilskudd på 60 millioner kroner til skognæringen som skal stimulere til tynning og hogst i områder med høye driftspriser, etter at fall i etterspørselen etter tømmer har medført at mange hogstlag har stoppet arbeidet.

Blir tatt på alvor

Skorge var lettet og glad over at Bollestad åpner pengesekken, selv om den er litt mindre enn de håpet på.

-Dette er veldig gode nyheter og viser at Regjeringen tar oss på alvor. Vi ba om 60 millioner, men 50 millioner er et viktig bidrag som vi skal komme langt med, nå håper vi at vi kan sette i gang med ordningen og at den får virkning fra dags dato. Dette vi bidra til verdiskapning og at vi får beholdt kjernekompetanse i form av at entreprenørene blir i næringen. Det er klokt å bruke fellesskapets midler på å holde hjula i gang, sier Skorge.

– Uten en krisepakke vil mange entreprenører forsvinne. De har investert i dyre maskiner, og har høye månedlige utgifter på dem. Forsvinner de, er sannsynligheten for at de kommer tilbake til næringen liten, sier Skorge.

I samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har Norges Skogeierforbund sett på hva som er mest lønnsomt for fellesskapet.

–Vi mener det blir langt billigere for fellesskapet å holde hjulene i gang. Det gir lavere utbetalinger fra staten på kort sikt, for eksempel i form av dagpenger. Stimuleringstiltakene regjeringen går inn for koster 50 mill. kroner. Alternativet med at fellesskapet passivt utbetaler kontantstøtte og dagpenger ville kostet i overkant av 10 mill. kroner mer. Enda viktigere er det at tiltakspakken bidrar til å holde vedlike nøkkelkompetanse i skognæringen og øker verdiskapingen både på kort og lang sikt. Økt tynningsaktivitet gjør at vi kan levere mer kvalitetsvirke til byggenæringen i fremtiden. Det er viktig både for klima og for verdiskapingen i Norge, sier Skorge.

 

Ikke endre balansen

Skogsjef Øst i Viken Skog, Even Bergseng mener tiltakspakken er bra.

-Dette er positivt og en fantastisk nyhet. Uten en slik tiltakspakke er det mange entreprenører som må stå og risikerer konkurs. Vi mister dyktige og kompetente folk og veien i fra skogsmaskin til gravemaskin er ikke lang. Derfor en denne pakken svært kjærkommen for å holde liv i en viktig del av verdikjeden. Men, vi må ikke bare tenke tynning. Bare en liten del av maskinparken kan tynne. Det er viktig å beholde balansen mellom sluttavvirkning og massevirke. Det er viktig å ta tak i drifter som ellers er for dårlige å gjennomføre pga. for eksempel lang driftsvei og utfordrende terreng og som er for dyre å drifte i dag, sier Bergseng.

 

Gla’nyhet

Skogansvarlig i MEF, Bjørn Lauritzen smilte bredt på Nes.

-Dette her var en skikkelig gla’nyhet! Jeg er av natur optimist og håpet på en slik nyhet i dag. Vi ønsket 60 millioner, men vi kommer langt med 50 friske midler også. Dette er spesielt bra for de skogeierne som har skog som ligger langt unna vei, eller står kronglete til. Da sitter man igjen med mer rotnetto og ikke minst at entreprenørene kan holde hjulene i gang. I tillegg er det veldig bra for rekrutteringen til bransjen. Nå kan vi også få tilbake flere av læringene i maskinene igjen, sier Lauritzen.

Skogen er «gysla» viktig

– Etter at jeg begynte i jobben som landbruks- og matminister 22. januar i fjor, har jeg lært hvor gysla viktig denne jobben som gjøres i skogen er, og hvor viktige alle ledd i verdikjeden er. Jeg mener det av hele mitt hjerte at jeg er opptatt av å holde hjulene i gang. Dere sitter på en unik kompetanse. Denne kunnskapen setter jeg stor pris på. Jeg ser at bekymringene er store, og dette er en viktig jobb for hele samfunnet. Det handler om arbeidsplasser, og det er også et klimatiltak å bruke og forvalte skogen, sier Bollestad.

 

Bilde: Ministeren elsker store maskiner og måtte ikke bes to ganger for å være med Morten Hagbartsen i maskinen.

Signaleffekt

Skogsentreprenør Morten Hagbartsen holder for tiden på med tynningsdriften Viken Skog har på Nes. Han fikk med seg Bollestad i maskinen og hun fikk hogd et par busker.

-Ja, dette har jo vært en litt annerledes dag på jobb for oss. Ikke hver dag vi har ministere med 50 millioner i sekken og ledere fra de viktigste aktørene i skog-Norge som besøker oss. Og et stort presseoppbud med både NRK, TV2, Nationen, Romerikes Blad, Norsk Skogbruk og Magasinet Skog, gliser Hagbartsen og legger til;

-Regjeringen gir et signal om at de har trua på næringen, og at vi bare blir viktigere og viktigere i det grønne skiftet og verdiskapingen. Jeg håper at de også snart kan se på muligheten for foredling av råvaren her hjemme i Kongeriket Norge. Det er jo der nøkkelen ligger. Det er også artig å se hvor engasjert landbruksministeren er i hva vi holder på med og hun elsker store maskiner, seir Hagbartsen.

De 50 millioner kronene skal bevilges over revidert nasjonalbudsjett, og er friske midler inn i skognæringen. Revidert nasjonalbudsjett legges fra fram i Stortinget 12. mai, og det er ventet et vedtak i juni. Tilskuddspakken får bred støtte fra partiene.

– Dette skal på plass fort, og jeg vil se de som ønsker å minske denne summen, sa Bollestad til tilhørerne i skogen.

Skognæringen fikk i april bevilget tilskudd til skogplanting, som et coronatiltak. Dette var gjennom omdisponerte midler fra Landbrukets utviklingsfond.

Bilde: Lassbærersjåfør Arne Martin Lintho (Sneipen), skogsentreprenør Morten Hagbartsen, skogsjef Even Bergseng og skogbruksleder Axel Heiberg er meget godt fornøyde med tiltakspakken fra Regjeringen.

 

  • Forslaget skal godkjennes av Stortinget gjennom behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
  • Departementet og Landbruksdirektoratet utarbeider i samråd med næringen retningslinjer for hvordan tiltakspakken skal innrettes. Dette omfatter hvilke tiltak som det kan søkes på, tilskuddssatser og når den vil trer i kraft osv.

Fakta om tilskuddspakken på 50 millioner

  • Norges Skogeierforbund (NSF), Norskog og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har bedt om et tilskudd på 60 millioner kroner til skognæringen.
  • Det skal stimulere til tynning og hogst i områder med høye driftspriser, etter at fall i etterspørselen etter tømmer har medført at mange hogstlag har stoppet arbeidet.
  • På kort tid anslår MEF at 50% av totalt 700 hogstlag er tatt ut av produksjon.
  • Tirsdag formiddag kunne landbruks- og matminister Olaug Bollestad love skognæringen en krisepakke på 50 millioner kroner.