Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Roy Arne Solheim - vår nye skogbruksleder

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Roy Arne

Navn og alder: Roy Arne Solheim (56)

Nyansatt som: Skogbruksleder

Utdannelse: Skogskolen på Saggrenda

Jobberfaring: Skogsmaskinfører, anleggsarbeid

Trives med: Skog og friluftsliv

Brenner for: Skognæringen

Kontaktinfo: mobil: 915 88 843 | e-post: rso@viken.skog.no

Hvem er egentlig Roy Arne, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg er fra Andebu, er 56 år og har fire barn. På midten av 80-tallet gikk jeg på Saggrenda, noe som førte til at jeg etter skolen begynte å jobbe i skogen. Jeg har drevet med alt fra motorsag og traktor, til å kjøre hogstmaskin og lastebærer. De siste årene har jeg kjørt en Ponsse Dual kombimaskin. Det er en hogstmaskin og lastebærer i én og samme maskin.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Jakt og fiske er viktig for meg. Jeg bruker derfor mye av fritiden min på det.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Skogen betyr kort og godt alt for meg! Både i jobbsammenheng og på fritiden. Jeg har jobbet hele livet i skogen og har stor forståelse for arbeidshverdagen til entreprenørene. Det tror jeg er en fordel som skogbruksleder.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

 – Jeg har allerede får et veldig positivt inntrykk av Viken Skog og alle kollegaene mine. De ser ut til å være en veldig fin arbeidsplass der jeg kan jobbe målbevisst og selvstendig. Det er slik jeg liker å ha det i jobben.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Vi er nødt til å forholde oss til presset utenfra når det gjelder å ta vare på skogen som vi jobber i. Skal vi drive et bærekraftig skogbruk må vi også ta hensyn til miljøet. 

Vi i Viken Skog ønsker Roy Arne velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!