Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med nyansatte

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

 
 

 

Kort om Stian

Navn og alder: Stian Sandbekkbråten (43)

Nyansatt som: Skogsjef Øst, fra februar 2021

Utdannelse: Master i økonomi og ressuresforvaltning ved NMBU). Høgskolekandidat i skogbruk fra Høgskolen i Gjøvik avdeling Brandbu. 

Erfaring: Over 17 år med kommunal skog- og viltforvaltning. Har i de siste årene vært teamleder for jord, skog og næringsteamet, samt 1 år som konstituert kommunalsjef for sektor samfunn og utvikling i Aurskog-Høland kommune.

Brenner for: Et aktivt skogbruk og økt bruk av tre i bygg!

Trives med: Turer på hytta med familien. I tillegg jakt og laksefiske.

Kontaktinfo: Mobil +47 97171462  |  e-post: ssa@viken.skog.no

 

 

 

 

Hvem er egentlig Stian, og hvor lenge har du jobbet med skog?

-Jeg vil si jeg er en friluftsmann fra Aurskog, her bor jeg sammen med samboeren min og vår datter på 11 år.

Stian fikk tidlig interessen for jakt og friluftsliv fra sin far som tok han med seg ut i skogen så snart han kunne gå:

-Jeg tror det la grunnlaget for ønske om en utdanning innen skog- og naturforvaltning. Etter videregående begynte jeg på skogskolen på Brandbu og fortsatte med masterutdanning på den gang NLH på Ås. Der tok jeg fag innen både skog og økonomi. I feriene jobbet jeg som skogsarbeider og med ulike skogkulturprosjekter. Etter endt utdannelse jobbet jeg i Sør-Odal kommune og var der i 2 år før jeg fikk jobb i hjemkommunen Aurskog-Høland. Jeg har hele tiden jobbet med offentlig skog- og viltforvaltning og de siste årene hatt forskjellige lederansvar. 

Hva gjør du helst på fritiden?

-Der er svaret enkelt, jeg trives best på familiens hytte på Budor! I tillegg til å være på jakt eller ved ei lakseelv i Trøndelag. Nå er det også ekstra stas at datteren min er med meg på jakt eller fisketurer. I sommer fikk hun sin første laks, det ga mersmak!

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog? 

-Det skal bli spennende å jobbe i en av de største og mest fremtidsrettede skogorganisasjonene i Norge. Viken Skog er jo en av de store lokomotivene i Skog-Norge. Å ha den daglige og operative oppfølgingen av skogbrukslederne og samtidig bidra inn i Viken Skogs ledergruppe ser jeg frem til, sier Stian engasjert. 

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

- I skogen kan jeg koble av og hente ny energi i en travel hverdag. I tillegg fascineres jeg av skogens bruksmuligheter, og skog som naturressurs er genialt. Økt bruk av tre i bygg og alle mulighetene med trevirke til bioenergi interesserer meg. Økt bruk av trevirke gir så mange positive effekter; skogeier får økte avsetningsmuligheter, det bedrer økonomien i skogbruket og gir lokal verdiskapning. Det gir en betydelig klimagevinst å bruke trevirke fremfor stål, betong og fossile energikilder samtidig som bruk av trevirke er konkurransedyktig på pris i forhold til andre bygningsmaterialer og energikilder.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

Med stadig større fokus på det grønne skiftet og klimautfordringene vi står i, ser jeg at skogen har sin fortjente plass. Ved utfasing av ikke fornybare råstoff så vil skog- og trenæringen være en del av løsningen. Dette er jeg overbevist om at vil ha en positiv effekt på økonomien og verdiskapningen i skogbrukets verdikjede. 

Med overbevisning avslutter Stian: 

-Jeg ser rett og slett svært lyst på fremtiden for Viken Skog og skognæringen.

Vi i Viken Skog ønsker Stian velkommen med på laget, sammen er vi kompetanse som lønner seg.