Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Linnéa Olofsson - vår nye skog- og GIS-konsulent

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Linnéa

Navn og alder: Linnéa Olofsson, 35 år

Nyansatt som: Skog- og GIS-konsulent

Utdannelse: Jägmästarprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, to år på lærerutdannelse i Umeå

Jobberfaring: SCA Skog med GIS og fjernmåling, Cowi Skog som GIS-konsulent, Scan Survey som Punktskykoordinator

Trives med: Aktivitet! Klatring, o-løp, ski - eller bare være ute

Brenner for: Automatisering og smarte GIS-løsninger

Kontaktinfo: mobil: 466 38 821 | e-post: lol@viken.skog.no

Hvem er egentlig Linnéa, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg er oppvokst i den nordre delen av Sverige og har skog i familien. Jeg har alltid likt å være ute og ofte blitt med min far ut i skogen. Etter noen år med arbeid og lærerutdanning, bestemte jeg meg for å utdanne meg innenfor skogbruk. Og det var jobb innenfor skogbruk som fikk meg til Norge.

Hva gjør du helst på fridtiden?

– Jeg liker å være i fjellet og jeg er glad i å klatre. Men jeg liker også å løpe lange turer og å stå på ski.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Det som engasjerer meg, er at det finnes så mye informasjon tilgjengelig om skogen. Ved å analysere denne informasjonen på riktig måte, kan vi lære masse. For eksempel å øke effektiviteten i produksjonen, og drifte og pleie skogen på en bedre måte. Til fordel for både naturen og skogeieren.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Jeg gleder meg til å jobbe med den tekniske utviklingen og effektiviseringen av bruken av data som finnes tilgjengelig om skogen. Jeg vet at Viken Skog er langt fremme på det området og at det er mange kompetente kolleger.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Jeg tror det fortsatt finnes muligheter til å videreutvikle og effektivisere bruken av data om skogen. Jeg vil gjerne væra med å bidra til det.

Vi i Viken Skog ønsker Linnéa velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!