5 kjappe med Klaus Gjermund Nordhagen - vår nye skogbruksleder i Follo

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

 
Kort om Gjermund

Navn og alder: Klaus Gjermund Nordhagen (27)

Nyansatt som: Skogbruksleder i Follo

Utdannelse: Bachelor fra Evenstad, Høgskolen i Innlandet 

Erfaring: Kjørt landbruks- og skogbruksmaskiner, samt manuelt skogsarbeid og skogkultur

Brenner for: Skogeiers rettigheter, samt et aktivt og bærekraftig skogbruk

Trives med: Børsa i hånda ute i skogen med bikkja på jakt - trives også veldig godt når det er pent vær i treskinga

Kontaktinfo: Mobil +47 406 49 969 | e-post: kgn@viken.skog.no

Hvem er egentlig Gjermund, og hvor lenge har du jobbet med skog?

 – Min interesse for skog, landbruk og jakt kom tidlig fordi faren min var en aktiv gårdbruker. Som liten guttunge begynte jeg med øks og en Massey Ferguson 135 med lunnebom i skogen hjemme på småbruket i Vestby kommune. Da jeg var 16 år begynte jeg å jobbe hos en skogseier i nærområdet med manuell hogst, ungskogpleie og andre oppgaver med diverse landbruksutstyr. Etter videregående gikk jeg jaktlinja på Hardanger Folkehøgskule før jeg tok en bachelor på Evenstad. Etter studiene tok jeg over familiegården samtidig som jeg fikk en fulltids stilling hos Petter Olsen og Ramme eiendom. Ved siden av jobben har jeg kjørt litt skogsmaskin og gravemaskin, i tillegg til eget landbruk.  Den siste tiden på Ramme Gård har jeg vært driftsleder og hatt skogansvaret for Petter Olsens eiendommer.

Hva gjør du helst på fritiden?  

– Da drar jeg på jakt med en av hundene mine. Ellers trives jeg også ute på jordet og i skogen bak spakene til noe som durer.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog? 

– Jeg tror det blir en variert arbeidsdag der jeg får være mye ute å hjelpe til med et aktivt skogbruk.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Skogen for meg er ressurs i flere ledd i form av bruksmuligheter og naturressurser. Det som engasjer meg er grunneiers rettigheter, og økt fokus på skogkultur som er med på å danne fremtidsskogen.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Vi må fortsette og drive et aktivt skogbruk, selv i bynære områder. Samtidig må vi vise at vi driver en bærekraftig næring hvor miljøet og andre interesser blir i varetatt.

Vi i Viken Skog ønsker Gjermund velkommen med på laget, sammen er vi kompetanse som lønner seg.