Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Frode Rogstad - vår nye skogbruksleder i Kongsberg

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Frode

Navn og alder: Frode Rogstad, 60 år

Nyansatt som: Skogbruksleder i Kongsberg

Utdannelse: 2-årig grunnkurs skog Saggrenda, agronom Buskerud

Jobberfaring: 20 år med manuell skogsarbeid i Statskog, 20 år som skogsentreprenør, 5 år som tømmerkjøper

Brenner for: Mer fokus på skogkultur

Trives med: Å jobbe i skogen og å høste av det skogen kan gi

Kontaktinfo: mobil: 976 67 881 | e-post: fro@viken.skog.no

Hvem er egentlig Frode, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg har jobbet hele livet i skogen. Først som skogsarbeider i Statskog Sølvverket og etter det som som entrepenør og tømmerkjøper.

Hva gjør du helst på fridtiden?

– På fritiden liker jeg å ta meg en tur i skogen med mine to jämthunder.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Skogen har alltid betydd mye for meg. Den har vært en viktig del av hverdagen min hele livet. Gjennom alle jobber jeg har hatt, men også i fritiden.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Jeg tror det beste blir å jobbe sammen med folk som har så høy kompetanse på hvert sitt område. Og at vi har et felles mål vi jobber mot.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Jeg gleder meg til å være med på å øke skogbruksaktiviteten som tømmervolum og skogkultur.

Vi i Viken Skog ønsker Frode velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!