Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Christine Victoria (37) - vår nye skogfaglige rådgiver på servicesenteret

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Christine Victoria

Navn og alder: Christine Victoria Waaler (37)

Nyansatt som: Skogfaglig rådgiver på servicesenteret

Utdannelse: Master i Økologi og Naturforvaltning fra NMBU, innføring i Politi- og Naturoppsynsfag (SNO) fra Nord Universitet, agronom fra Vinterlandbruksskolen (Natur vgs)

Jobberfaring: Nyutdannet. Erfaring fra landbruket

Brenner for: En sunn livsstil, økt allmennkunnskap, og hverdagsglede

Trives med: Familie, sport, og dyr, både i fjøset og på hesteryggen

Kontaktinfo: mobil: 400 85 527 | e-post: cvw@viken.skog.no

Hvem er egentlig Christine Victoria, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Da jeg var to år flyttet vi fra Oslo til Sandnes, hvor jeg og min bror hadde hele vår oppvekst. Men da odelsloven ble endret i 2009, tok mine foreldre etter hvert over familiegården på Hadeland, som jeg nå har odel på. Etter videregående førte studier meg til både Trøndelag, Bergen og Oslo, før også jeg endte opp på Hadeland, hvor jeg møtte min ektemann.

– På Fosen folkehøgskole fikk jeg prøve meg med motorsag og tømmerkjøring med hest, og ble etter dette, stolt innehaver av motorsagsertifikat. Kompetanse jeg senere fikk bruk for da vi ble satt til ungskogpleie med ryddesag i utmark- og kulturlandskapsfaget, i agronomopplæringen. Jeg håper å kunne lære enda mer om skogsdrift hos Viken Skog, slik at jeg kan forvalte skogeiendommen tilknyttet familiegården på en god måte, når den tid kommer.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Jeg liker å være kreativ og har alltid et prosjekt på gang, enten det er håndarbeid av ulik art, foto og utklipp, med mer. Også liker jeg å ri, jogge i skogen, gå på ski om vinteren, og fiske om sommeren. I tillegg er jeg nysgjerrig av natur, og liker derfor å lese og lære meg nye og spennende ting.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Skogen har for meg alltid betydd muligheter. Da jeg var liten, var skogen ensbetydende med magi, eventyr, gode lukter og blåbær. Senere har skogen også betydd byggemateriale, kulturarv, energi og verdiskapning. Økosystemer og samspillet i naturen har alltid fascinert meg, og jeg engasjeres derfor generelt av en helhetlig tankegang. Hvor vi utforsker stadig bedre utnyttelse av skogens ressurser, samtidig som vi ivaretar skogens verdi og dens betydning for liv.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Mitt møte med Viken Skog har vært inspirerende, og jeg er takknemlig og stolt av å være en del av fellesskapet i Viken Skog. Jeg opplever høy faglig kompetanse, engasjement, og et nytenkende selskap, som ikke er redd for å ta i bruk ny teknologi for å nå sine mål. Jeg gleder meg derfor til å kunne skape verdier sammen med likesinnede i et trivelig arbeidsmiljø. Men også til å lære mer om skog, og spre videre positive holdninger rundt norsk skogbruk utad. For skogen angår oss alle, og sammen former vi Norge.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Man må kjenne sin fortid for å kunne utvikle seg i fremtiden. Vi har lange og stolte skogbrukstradisjoner i Norge, hvor tømmeret lenge var grunnpilaren i norsk verdiskapning før oljen. Og som den stolte tømmernasjonen vi fortsatt er, har dagens skognæring, med Viken Skog i spissen, all mulighet til å løfte denne norske tradisjonen og kulturarven videre, og ta tilbake tronen som hjertet i norsk verdiskapning. Gjennom kompetanse opparbeidet over flere generasjoner, skal vi fortsette å fremme og forvalte norske skogbruksverdier på en helhetlig og faglig god måte, som er lønnsomt for alle ledd.

Vår arv – våre muligheter.

Vi i Viken Skog ønsker Christine Victoria velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!